Det blir svårt att bo och verka i hela Skellefteå

Debattartikel i Norran. Skellefteå kommun anser att byarna själva ska ordna en vägförening och sköta plogning och underhåll.

Att det finns farbara vägar är en förutsättning för att kunna bo och verka i hela Skellefteå kommun.

I dagarna har många byar och markägare fått veta att kommunen kommer att sluta ploga och underhålla enskilda vägar.

Bakgrunden är att Trafikverket slutat betala statsbidrag för kortare enskilda vägar, och för enskilda vägar där det inte finns fastboende. Och då vill inte Skellefteå kommun fortsätta att underhålla dessa vägar.

Det här är ett dråpslag för många boende ute i våra byar. Förlorar man snöröjning och vägunderhåll kan det bli svårt att bo kvar. Dessutom riskeras en del vägar att stängas när statsbidraget försvinner.

Det här tycker Centerpartiet är fel väg att gå. Vi anser att det ska gå att bo och verka på landsbygden.

Men våra landsbygder måste också få tillgång till infrastruktur och service. Teknikutveckling och digitalisering har gjort att fler i dag kan jobba och driva företag ute på landsbygden. Men för att det ska fungera behövs farbara vägar. Kommunal och statlig service är beroende av vägar som går att ta sig fram på, till exempel räddningstjänst, hemtjänst, skolskjuts, sophämtning, slamtömning, ambulans och postbil.

Skellefteå kommun anser att byarna själva ska ordna en vägförening och sköta plogning och underhåll.

Men det är inte så enkelt. Det medför stora kostnader för små byar och markägare och det kan vara svårt att hitta någon att anlita för snöröjning och sommarunderhåll.

Skellefteå växer. Det förväntas minst 5 000 nya invånare i Skellefteområdet till 2025. Eftersom alla nya invånare inte kommer att rymmas i stan, eller ens vill bo där, behöver vi se till att det även är attraktivt att flytta till landsbygden. En förutsättning för det är att det finnas farbara vägar till byar och vägar som minskar avstånden.

Skellefteå kommun antar i vår en ny fantastiskt slående, enkel och samtidigt framåtsyftande vision: ”En hållbar plats för en bättre vardag”. Där säger man vilja ”knyta landsbygder och stad samman”.

För att detta ska bli trovärdig anser Centerpartiet att Skellefteå kommun ska ta hela ansvaret för väghållningen på de enskilda byvägarna och genomfartsvägarna som ger kortare resväg till service och större vägnät.

Kommunens invånare och företag på våra landsbygder blir annars svikna av både Trafikverket och Skellefteå kommun.

Carina Sundbom (C), gruppledare för Centerpartiet i Skellefteå

Kjell Bergmark (C), ledamot kommunfullmäktige

Håkan Andersson (C), ledamot kommunfullmäktige

Maria Bernsson (C), ledamot kommunfullmäktige