Slumpa inte bort den värdefulla biogasen

Regeringen har stirrat sig blind på elektrifieringen i stället för att fokusera på vad som måste bort – de fossila bränslena.

Biogasen är en viktig del i omställningen till en klimatsmart fordonsflotta. Bränslet är rent, släpper ut få partiklar och är lätt tillgängligt. Det är därför en gåta att regeringen föreslår att biogasbilar helt ska exkluderas ur miljöbilsdefinitionen.

Det EU-regelverk som regeringen hänvisar till säger ingenting om att miljöbilsdefinitionen måste förändras. Den sätter bara upp mål för hur många elbilar som ska finnas i upphandlingen.

Miljöbilsdefinitionen är dock bredare än så. Den pekar ut statens riktning och ligger även till grund för många företags inköp av bilar.

Vi ser en elektrifiering av personbilsflottan. Det är en välkommen utveckling. Samtidigt har inte alla möjlighet att köra på el.

Människor i lägenheter i städer, som inte kan ladda hemma, är en stor sådan grupp. Där passar biogasen alldeles utmärkt.

Regeringen har stirrat sig blind på elektrifieringen i stället för att fokusera på vad som måste bort – de fossila bränslena.

Biogasen gör stor nytta i samhället. Den ersätter fossila bränslen. Biogödseln som kommer ut i andra änden av processen ersätter fossil konstgödsel. Alternativet, att låta gödsel, avloppsslam och annat få ligga kvar, skapar stora mängder metan – en kraftfull växthusgas.

Det är dessutom ett lokalt, inhemskt bränsle som kan ge jobb åt många människor samtidigt som det minskar importbehovet av fossil gas. Det finns alltså all anledning att värna biogasen.

Rickard Nordin (C), riksdagsledamot (Göteborgs kommun), Klimat- och energipolitisk talesperson

Carina Sundbom, gruppledare för Centerpartiet i Skellefteå kommun