Hela kommunen behövs för vår utveckling Framåt

Vi i Centerpartiet vill och vågar bygga en tillväxtkommun med hela vårt geografiska område. Ett sätt att visa utvecklingsmöjligheter är att jobba med översiktsplaner för våra kommundelar. Centerpartiet vill ha framåtdrivande, modiga planer både i orterna och på våra landsbygder. Men det varken vill eller vågar majoriteten! Majoriteten ligger steget efter och vill vänta på efterfrågan istället för att vara framsynta och lyfta möjligheter i vår kommun.

Skellefteå är i en kraftig utvecklingsfas, Northvolt, kulturhus och nya skolor är på gång, och det är bra. Men Centerpartiet ser att det saknas ett helhetstänk, vi saknar vårt omland i utvecklingen. Vi vill att det satsas på utveckling i Hela kommunen. Därför vill vi att aktuella planer för våra kommundelar och serviceorter tas fram och att arbetet med fördjupad översiktsplan för landsbygderna preciseras och visar konkret utveckling.

Det behövs översiktsplaner som visar utvecklingsmöjligheter och ger snabbare hantering av planer i kommundelarna. Många kommundelscentran och mindre serviceortet har väldigt gamla planer. Det pågående arbetet med fördjupad översiktsplan för landsbygden styr inte mot utveckling och tillväxt. Vi i Centerpartiet vill ha framåtdrivande, modiga planer både i orterna och på våra landsbygder.

Finns det en vilja hos ortsborna att vara med i utvecklingen av hela kommunen? Ja, när människor känner att de kan vara delaktiga. Här finns det ett jobb att göra, genom att lyfta ortens självkänsla och visa det positiva som pekar framåt.

Centerpartiet ser stora ekonomiska utmaningar i kommunala verksamheter, och därför blir det extra viktigt att ta hand om våra serviceorter som en bas i utvecklingen.

Det finns många större och mindre samhällen och byar som har olika typer av service idag, bygg vidare på dessa. Se till att planer är aktuella så det inte bromsar för företag och invånare som vill utveckla sin by eller samhälle. Det är inte ok att omlandets förslag till utveckling får stå tillbaka på grund av utvecklingen som sker i stan!

Skellefteå ska vara en framsynt tillväxtkommun där alla kommuninvånare känner att de finns med. Centerpartiet vill satsa på 100 % av invånarna, när majoriteten satsar all energi på de 50 % som bor i stan.

Vi i Centerpartiet vet att hela kommunen behövs för att vi ska klara utvecklingen som sker. Det är sorgligt när majoriteten bara vill jobba med utveckling i stan, och om behov efterfrågas. Vi i Centerpartiet vill och vågar planera framåt för hela kommunen.

// Carina Sundbom, gruppledare Centerpartiet i Skellefteå