Nya planer för Jörn

Äntligen riktas uppmärksamheten till Jörnsbygden. Skellefteå kommun står inför stora förändringar och behöver växa i alla kommundelar, inte minst i Jörn. Nu är det dags att revidera den fördjupade översiktsplanen för Jörn

Jörn är ett viktigt samhälle som nu ges möjlighet att växa och utvecklas när Skellefteå kommun ska göra en revidering av fördjupad översiktsplan. Utöver tätorten finns även vidsträckt landsbygd som direkt behöver Jörn, och för de omkringliggande samhällena och för stan är Jörn också viktig.

En fördjupad översiktsplan pekar ut områden för till exempel bostäder, skolor, kommersiella verksamheter, industrier, parkmark, vägområden och andra specifika områden. Det är ett spännande arbete som kommer att ge nya, goda förutsättningar för hela Jörnsbygden. Det finns potential att fördubbla Jörns befolkning från nuvarande drygt 600 invånare till drygt 1200 invånare. En riktlinje i arbetet blir att planera för 300 nya bostäder inom Jörns tätort, men planarbetet får visa vad som är möjligt att planera för Jörn, utifrån Jörns förutsättningar och möjligheter.

Den 11 och 12 april kommer företagen och jörnsborna få veta mer. Det planeras informationsmöten dessa kvällar i Jörn. Passa på att besöka mötet och var med och tyck till.

För Jörns bästa.

//Carina Sundbom, gruppledare Centerpartiet i Skellefteå