CENTERFÖRSLAGET SOM FÖRSVANN OCH ÅTERKOM FRÅN S-V-MP-MAJORITETEN ISTÄLLET

IngressDet borde finnas el-laddinfrastruktur i anslutning till sjukhus, hälsocentraler och andra verksamheter som Region Västerbottens beställningscentrals fordon kommer till. Detta har Carina Sundbom och Centerpartiet lyft i Regionala utvecklingsnämnden men blev nedröstad av S-V-Mp-majoriteten. Carina Sundbom har även skrivit en motion om detta till Regionfullmäktige, men den har ”försvunnit i hanteringen”. Nu kommer majoriteten med samma förslag och påstår att det är deras initiativ.

- Jag tycker det är dåligt av S-V-Mp-majoriteten att komma med de förslag som jag har drivit i Region Västerbotten och försöker få det till deras egna förslag. Jag tycker naturligtvis att det är bra om det blir el-laddstolpar vid Region Västerbottens lokaler. Men det hade varit mer ärligt att ta till sig förslaget när jag lade det, istället för att försöka ta åt sig äran. Det är ganska fult och bygger inga förtroenden. Majoriteten borde dessutom fundera på varför min motion om laddstolpar i Regionen ”försvann”, kommenterar Carina Sundbom, Centerpartiets ledamot i Regionala utvecklingsnämnden och Regionfullmäktige i Region Västerbotten.