Allianskväll kring Sjukvården i Skellefteå

Tema: En primärvård i kris i en växande stad – när ska du få träffa din läkare?

Måndagen 2 maj, kl 18.00-20.00

Campus Skellefteå, lokal: Arenan i Forum huset

Program:

18.00 Varmt välkomna hälsar gruppledarna för den borgerliga alliansen i Region Västerbotten, Nicklas Sandström(M), Ewa-May Karlsson (C), Maria Lundqvist Brömster (L) och Hans-Inge Smetana (KD).

18.00-18.30 Jessica Åhlin, distriktsläkare och ordförande i Distriktsläkarföreningen, hur ser det verkligen ut i Skellefteås primärvård?

18.30-19.00 Marie Rodling Wahlström, lokalstrateg på Region Västerbotten, hur går tankarna kring nybyggnationer i primärvården?

19.00-19.30 Kata Hansson, ansvariga samhällskontakter Praktikertjänst. Hur kan privata aktörer hjälpa till i primärvården?

19.30-20.00 Paneldiskussion med deltagarna samt gruppledarna för M,C, L och KD.

Mikael Bengtsson, politisk redaktör på Norran, är kvällens moderator

Varmt välkomna önskar Allians för Västerbotten