DÄRFÖR ÄR INTEGRATION SÅ VIKTIGT

Skellefteå har en vision att bli fler, många fler. Vi har en unik situation i Skellefteå med en samhällsomvandling och tillväxt som kommer skapa tusentals arbetstillfällen. Kompetensförsörjning är något som Centerpartiet sätter högt på agendan. Vi behöver ta tillvara varje arbetssökande person i kommunen och dessutom välkomna arbetssökande från södra Sverige och från andra länder. Därför är integration något vi behöver satsa mer på inom både kommunal och privat sektor, från små barn till de äldre.

Vi vill staka ut en hoppfull väg framåt. De familjer som flyttar hit från andra länder kan få ett gott stöd med föräldraskap och barn genom familjecentraler. Dessa finns idag i Ursviken, på Anderstorp, Byske och nystartas i Boliden. Det är en samlokalisering av mödravård/barnhälsovård, socialtjänst och öppen förskola. Centerpartiet i Skellefteå vill se familjecentraler vid varje hälsocentral i kommunen. Jag tror dessa kommer spela en viktig roll i ett växande Skellefteå och för en främjande integration. När familjer flyttar hit från andra länder eller kommer hit som flyktingar från krig och svält, blir de ofta utan sina egna familjenätverk. På familjecentralen kan de få stöd och hjälp med mycket. I den öppna förskolan träffas naturligt föräldrar och barn från olika länder och kulturer.

I Skellefteå har vi tagit emot många ensamkommande barn och flera av dem har lyckats väl i skolan och kommit in i arbetslivet. Jag gläds varje dag jag möter en ”gammal elev” som idag arbetar i Skellefteå, antingen för kommunen eller hos någon privat arbetsgivare. Men det krävs en enorm arbetsinsats av dessa elever som både ska lära sig ett nytt språk, alla ämnen i skolan och själva klara mycket mer än vad som borde vara rimligt för en ungdom. Skolan har den allra viktigaste rollen för de nyanlända barnen och ungdomarna. Språket är nyckeln till det svenska samhället. Centerpartiet anser att mer av de pengar som kommunen får för mottagandet av nyanlända ska gå till skolan. Det behövs särskilda insatser för de elever som förlorat mycket tid i skolan under flykt och mottagande i Sverige. Därför behöver specialpedagogiskt stöd byggas ut på alla skolor i Skellefteå så att kvalificerat stöd kan ges oavsett var man bor i kommunen. Ungas psykiska hälsa behöver främjas och skolan ska kunna ge varje elev likvärdiga förutsättningar att lyckas genom grundskola och gymnasium. Centerpartiet vill även korta köerna till BUP i Skellefteå och öka och förbättra samarbetet mellan skola, socialtjänst och hälsocentraler.

Centerpartiet vill också utveckla jämställdhetsarbetet inom studie- och yrkesvägledningen för ett mer jämställt arbetsliv. Här kan kommunen göra mer för att fler kvinnor ska klara studier i SFI (svenska för invandrare) och komma i sysselsättning. Snabbare yrkesspår behövs och möjlighet att validera sina egna studier från andra länder. Fler möjligheter att lära sig ett yrke samtidigt som man pluggar svenska behövs. Centerpartiet vill också se fler utlandsfödda bland kommunens personal, där flerspråkighet och kulturell mångfald välkomnas och ska ses som en merit.

Civilsamhället spelar en otroligt viktig roll för att hjälpa flyktingar att ta del av olika delar i samhället. I Skellefteå finns många föreningar som skapar mötesplatser och aktiviteter för flyktingar och inflyttade från övriga världen och hjälper dessa att integreras i vårt samhälle, bland annat genom sporter, språkcaféer och att hjälpa människor att söka jobb. Även kulturen har en viktig roll för ett mer integrerat samhälle. Ökad gemenskap ger ett tryggare och trivsammare samhälle. Därför är det bra om kommunen hjälper till med nätverksträffar och kan vara en samordnande instans.

I den reviderade utvecklingsstrategin Skellefteå 2030 finns en klar linje om ett inkluderande, medskapande och mångkulturellt samhälle. Likvärdighet i utbildning och ett livslångt lärande blir avgörande för att klara kompetensförsörjningen i kommunen. Tillsammans skapar vi den framtid vi vill ha. För Skellefteås bästa.

//Maria Bernsson, vice gruppledare, Centerpartiet Skellefteå