Centerpartiet Skellefteå vill ha en nära stad

Skellefteås stad står inför en omvandling och Centerpartiet vill vara med i omvandlingen.

Centerpartiet vill ha en nära stad. Vi vill bygga stadsdelar som byar, stadsbyar, där invånarna kan finna gemenskap. Här kan kvarterskaféer, stadsbyastugor och även skollokaler bli mötesplatser för gemensamma aktiviteter.

Vi ser även att det behövs fler villaområden i stan, med förskola och skola i närhet till hemmet. Det behövs nya områden att bygga på, med ny infrastruktur. Här vill vi främja att kommunen köper in ny mark för bostadsbyggande och att kommunen även uppmuntrar fler markägare att bygga bostäder. Nya bostadsområden kan även vara i vara i Boviken, Myckle och Lund.

Centerpartiet gillar 15-minuters-staden. Vi vill satsa på väginfrastrukturen för en närmare stad. Det handlar om säkra skolvägar, bra cykelbanor och cykelinfrastruktur, lättillgängliga mobilitetscentran i stadsdelarna och ökat underhåll på stadsdelsgatorna. För att knyta ihop stan bättre behöver Västra Länken byggas, liksom en ny E4-överfart över älven österut.

Ett aktivt stadsliv med handel, restauranger och många gröna trygga mötesplatser är viktigt och vi värnar stadskärnan och city. Här finns även en marknad för lokalproducerade produkter och pop-up butiker.

När Skellefteå växer flyttar många in till stan från andra länder. Det är viktig att ta tillvara de utlandsfödda som kommer till Skellefteå och se flerspråkighet och kulturell mångfald som en merit och något som gör Skellefteå större och starkare. Bra språkundervisning, familjecentraler vid alla hälsocentraler och bra stöd i skolan till Skellefteås nya invånare är några viktiga delar i en välkomnande stad.

Kultur och fritid i stadsmiljön är viktigt. Centerpartiet vill att kulturskolan ska kunna ha öppen skola även på kvällstid. Vi ser möjligheter med turismskyltning och vill ha en stad som är rolig året om. Vi ser både sommarsporter och vintersporter som spännande inslag i stadsbilden. Föreningslivet är viktigt i stan. Det bidrar till en mängd olika aktiviteter och samhörigheter som utvecklar hela samhället.

En bra stad ger bra förutsättningar för våra företag och företagare. Här kan kommunen göra bättre. Näringslivet behöver förenklade ansökningsprocesser, snabbare kontakter och kortare beslutstider för kommunala tillstånd. Även små och medelstora företag behöver god service från kommunen.

Centerpartiet anser att många kommunala verksamheter ska upphandlas istället för att drivas i kommunal egenregi, till exempel städ, parkskötsel och restaurangverksamhet. Det som upphandlas för kommunal verksamhet ska handlas så lokalt som möjligt, både mat och varor. Det är de lokala företagen som ger jobb och skatteintäkter till Skellefteå.

Vi vill bygga en ny stadsbild, med småstadens trygghetskänsla, med ny grön teknik och där det är lika självklart att driva företag som att vara anställd, även för kvinnor.

För Skellefteås bästa.

// Carina Sundbom, gruppledare Centerpartiet i Skellefteå