Till innehållet

Miljöansvar och trygg tillväxt


sol-has-bg

För att vi ska få ett hållbart samhälle måste alla ta ansvar. Ingen kan välja att inte påverkas av det som händer med naturen och klimatet.

Centerpartiet vill minska miljöpåverkan och klimathotet. Vi tycker att det ska vara enkelt att återvinna, köra en bil som är miljövänlig, eller välja cykeln istället för bilen. Det ska gå att driva ett jordbruk eller att odla i staden. Att miljön vi lever i är giftfri är något som ska vara självklart. Du ska inte behöva oroa dig för att maten du äter eller badankan barnet tuggar på är giftig. Och vi vill få bort den tunga trafiken genom centrala Skellefteå.

Centerpartiet i Skellefteå har många ideér för miljön att förverkliga.

Det här vill Centerpartiet:

  • Ta fram en Grön plan för bevarande av grönytor i Skelleftedalen.
  • Det ska vara möjligt att cykla enkelt, snabbt och säkert både i stan och i våra övriga tätorter.
  • Bygga Hedensbybron före Centrumbron, för att minska trafikbelastningen i centrum.
  • Bygga en ekologisk by/kretslopps-bostadsområde med ekosystemtjänster.
  • Kommunen måste arbeta för att öka andelen lokalt producerade livsmedel i de offentliga köken.
  • Att grönt näringsföretagande prioriteras.
  • Det ska finnas tillgängliga återvinningscentraler i kommundelarna.
  • Ha möjlighet till förpackningsåtervinning i hela kommunen, t ex med en returbuss som åker till kommunens ytterområden och samlar in förpackningar, glas, plast, glödlampor, batterier och annat återvinningsmaterial.
  • Giftfria miljöer för våra barn - en giftfri kommun.
  • Kloka parkeringslösningar i stan, gratis infartsparkeringar.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.