Trygghet i hela Skellefteå


sol-has-bg

Centerpartiet arbetar aktivt för att förebygga rädsla och oro, och vi vill motverka en negativ samhällsutveckling i Skellefteå. För mycket av samhällsklimatet och debatten präglas av en stor oro och känsla av otrygghet. Det kan gälla våld, kriminalitet, arbete, sjukvård, äldreomsorg, barn och ungas uppväxt, invandring, miljö eller tillgänglighet.

Skellefteå ska vara en trygg plats att bo och verka i, och vi vill vända oron och rädslan till hopp och framtidstro. Vi ska erbjuda möjliga lösningar, framtidstro och handlingskraft - baserat på våra värderingar. Centerpartiet i Skellefteå har många ideér för trygghet att förverkliga.

Det här vill Centerpartiet:

 • Jobba främjande kring psykisk ohälsa.
 • Minst ett nytt Särskilt boende för äldre ska byggas i Skellefteå. Antalet platser måste anpassas efter behovet.
 • Möjliggöra kvarboende med hjälp av hemtjänst, varuhemsändning via lanthandel, bostadsanpassningar och trygga tekniska lösningar, och det ska gälla hela kommunen; oavsett var man bor.
 • Trygghetsboenden i serviceorterna (och i stan).
 • Belysning i byarna är viktig. Där det bor människor ska det lysa.
 • Säkra vägunderhåll och snöröjning på våra vägar.
 • Arbetsmiljö och arbetsvillkor måste förbättras så att vi kan locka och behålla en kunnig och engagerad personal.
 • Införa Nattstopp för kollektivtrafiken (dvs möjlighet att nattetid kunna stiga av mellan hållplatser för ökad trygghetskänsla).
 • Ökad belysning vid busshållplatserna för ökad trygghet.

Vård och omsorg nära dig

 • Inför IVPA (I väntan på ambulans) i hela kommunen.
 • Räddningstjänst i hela kommunen.
 • Fungerande Hälsocentraler i kommundelarna.
 • Ett fungerande Länsdelslasarett med akutsjukvård i Skellefteå.
 • Öron-näsa-halsmottagningen tillbaka till Skellefteå.
 • Jouröppen Hälsocentral i Skellefteå.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.