Kandidatpresentationer


1. Carina Sundbom, 60 år, Gruppledare, Södra Hedensbyn

Vem är jag?

Jag bor i Södra Hedensbyn strax utanför Skellefteå men är uppvuxen i Lillkågeliden i Övre Kågedalen. Är gift och har två vuxna söner. Helst tillbringar jag min lediga tid i fritidshuset i Räftfors. Trädgården, svampplockning, loppis, åka skidor, cykla och att meta ger mig avkoppling. Är Centerpartiets gruppledare i i Skellefteå och sitter även i Kommunstyrelsens arbetsutskott. Har även andra uppdrag för partiet. Jag är gruppledare för Centerpartiet sedan 2014 och är förstanamn på Centerpartiets lista till Skellefteå kommunfullmäktige.


Jag är Centerpartist för alla människors lika rätt och värde, och för att jag själv ska kunna välja hur jag vill leva och bo.


Detta brinner jag för:

Stad och land, hand i hand - Staden och landsbygden behöver varandra för att kunna utvecklas. Den utveckling som just nu sker i Skellefteå kommun måste komma alla kommundelar till del.


Hållbar miljö och en grön stad - Det är viktigt att arbeta med miljöfrågorna. både i stort och smått, för utveckling och för att minska miljöhotet.


Jämställdhet - Alla vinner på ett jämställt samhälle och vi har mycket kvar att arbeta med för att komma dit.


Något du inte visste om mig:

Jag kör motorcykel, har lastbilskörkort och samlar på knappar. Jag samlar också på olika pelargoner.


Kontakt:

E-post: carina.sundbom@centerpartiet.se

Facebook: Carina Sundbom

Mobil: 070-219 57 92


2. Håkan Andersson, 61 år, Civilingenjör, Kåge

Vem är jag?

Uppväxt på en liten bondgård i Kusmarksliden. Numer bosatt i Kåge. Jag och min sambo har tre vuxna barn och tre barnbarn. Jobbar med digitalisering inom gruvindustrin. Har jobbat med utveckling av mobiltelefoni. Fackligt engagerad för Sveriges Ingenjörer. Politiskt engagerad inom kommunen och regionen. Sitter bla med i Kommunfullmäktige och Socialnämnden, samt i Regionfullmäktige och Regionstyrelsen i Region Västerbotten.


Detta brinner jag för:

- Jämlikhet och jämställdhet

- Bättre arbetsmiljö och arbetsvillkor inom vård och omsorg

- Politiskt ledarskap och ansvar


När det gäller jämlikhet och jämställdhet vill jag att samhället ska ge alla människor likvärdiga förutsättningar oberoende av bostadsort, ursprung och kön. Jämställdhet handlar inte bara om att förbättra kvinnors/flickors möjligheter, utan ibland är det män/pojkar som borde ges bättre förutsättningar.


Att jag engagerat mig kraftigt för bättre arbetsmiljö och arbetsvillkor inom vård och omsorg har sitt ursprung i mitt fackliga engagemang och min strävan efter jämställdhet. Jag vänder mig mot de dåliga villkoren som finns inom de kvinnodominerade vård- och omsorgsyrkena. Som politiker handlar det om ett arbetsgivaransvar för att kommun/region ska vara en attraktiv arbetsgivare.


För att uppnå politiska mål krävs det att politiken visar ledarskap och ansvar. Politiken måste våga göra prioriteringar och ta ansvar över dem. Inte minst viktigt i Region Västerbotten, där avsaknaden av politiskt ledarskap är tydligt. Jag jobbar främst med politiska mål inom hälso- och sjukvård samt äldreomsorg och socialtjänst.


Något du inte visste om mig:

Jag är med i Centerpartiets Ceniornätverk trots att jag är för ung, men det är ett övergående problem. ;-)


Kontakt:

E-post: hakan.andersson@centerpartiet.se

Facebook: www.facebook.com/HakanAnderssonCenterpartiet

Mobil: 070-371 21 09


3. Katarina Larsson, 34 år, Förskollärare, Burträsk

Vem är jag?

Pratglad och engagerad tvåbarnsmamma som gillar att utvecklas och lära mig nya saker. Jag är gärna utomhus med min familj, gillar att fiska, åka inlines och att umgås med mina vänner. Jag har erfarenhet som förskolärare, fritidsledare och biträdande rektor. Är även ordförande för Burträsk C-avdelning och engagerad i Burträsk Utveckling. Jag sitter idag som ledamot i kommunfullmäktige och som Centerpartiets representant i För- och grundskolenämnden.


Detta brinner jag för:

Jag brinner för att förbättra arbetsmiljön för barnen och personalen i vår kommun. Mina hjärtefrågor förskola, barn/ungdomar, arbetsmiljöfrågor och landsbygdsfrågor. Jag vill också vara med och motarbeta den tystnadskultur jag anser finns i kommunen.


Något du inte visste om mig:

Jag älskar hårdrocksmusik och åker gärna på hårdrocksfestivaler runt om i Sverige.


Kontakt:

E-post: 070-274 79 65

Facebook: Katarina Larsson Centerpartiet

Mobil: 070-274 46 65


4. Kjell Bergmark, 49 år, Kulturgeograf, Degerbyn

Vem är jag?

Grön socialliberal kulturgeograf med stort intresse för samhällsplanering och folkbildning. Född och uppvuxen i byn Gummark utanför Skellefteå, men sedan några år bosatt i Degerbyn. Är i grunden kulturgeograf men har sedan ett par år tillbaka jobbat som kretsorganisatör åt Centerpartiet i Skellefteå. Jag sitter bla med i Kommunfullmäktige, Gymnasienämnden och Skebos styrelse. Jag har även lite andra uppdrag utanför politiken. På fritiden ägnar jag mig bla åt den egna skogen och gillar att läsa.


Detta brinner jag för:

Jag brinner för en grönare och klimatsmartare stads- och samhällsplanering i kommunen. I det expansiva skede som Skellefteå nu befinner sig i är det viktigt att vi tänker rätt redan från början i vår planering. Man måste bygga en stad och kommun FÖR människor. Vi måste också bli bättre att leva upp till vårt rykte som trästad och från kommunens sida föregå med gott exempel och bygga mer i trä.


Man ska också kunna verka och bo i hela kommunen. Alla kommunens delar måste få goda möjligheter och stimulans för att kunna utvecklas. I Skellefteås expansiva skede är det viktigt att inte allt händer i stan utan det även spiller över på våra kommundelar. Bostäder måste kunna byggas där människor vill bo. Samtidigt är det viktig att vi står upp för den enskilda äganderätten när det gäller mark och skog.


Jag brinner också för att utveckla infrastrukturen och kollektivtrafiken i vår kommun. Att Norrbotniabanan blir färdigställd så snart som möjligt och att vi får flytta E4:an ut ur stan ligger mig mycket varmt om hjärtat.


Något du inte visste om mig:

Jag har besökt alla Europas länder och äger en liten plätt mark i Skottland. Jag har under några år också varit ordförande för Skellefteå Kyrkstads Kammarägarförening (Bonnstan).


Kontakt:

E-post: kjell.bergmark@centerpartiet.se

Facebook: Kjell Bergmark

Mobil: 070-519 87 97


5. Maria Bernsson, 53 år, Specialpedagog, Myckle

Vem är jag?

Jag är uppvuxen vid Skellefteälven och har hela mitt liv levt mellan stad och landsbygd. Som lärare har jag sett skolan utvecklas och haft glädjen att stötta många ungdomar att se framåt mot en hoppfull framtid. Skola, vård och omsorg ligger mig varmt om hjärtat. Jag sitter med i Skellefteå kommunfullmäktige och även i kommunstyrelsen. Jag är även ordförande för Skelleftedalens C-avdelning.


Detta brinner jag för:

Likvärdig skola och vård i hela landet är en självklarhet, men lösningarna kan vara lokala. Arbetsmiljön för vårdens och skolans personal måste förbättras.


Jag ser stadens viktiga, jobbskapande industrier, men även behov av gröna ytor och närhet till natur för upplevelser, motion och rekreation. Vardagen ska vara grön och kännas trygg. Kultur ska finnas tillgänglig i hela kommunen. Landsbygderna runt Skellefteå lever av jordbruk, skog, gruvnäring och turism. De har alla sina guldkorn och möjligheter, men har också olika behov och utmaningar. Som centerpartist är det viktigt för mig att verka för att underlätta för gröna näringar. Jag tror på ny grön teknik och kreativa lösningar och jag vill bidra och ta ansvar.


Något du inte visste om mig:

Gillar att plocka bär i skogen och att resa och möta andra kulturer. Glad korist i Skellefteå Kammarkör.


Kontakt:

E-post: maria.bernsson2@gmail.com

Facebook: Maria Bernsson

Mobil: 070-554 03 44

6. Kornelia Paulander, 24 år, Ämneslärarstudent, Stämningsgården

Vem är jag?

Jag är en 24-årig tvåbarnsmamma och student, som beräknas vara klar med mina studier i början av 2023. Jag kandiderar i både kommun och regionvalet, där jag på olika sätt vill arbeta med mina hjärtefrågor. Jag sitter med i Centerpartiets kretsstyrelse och är även ersättare i Gymnasienämnden.


Detta brinner jag för:

Jag brinner för landsbygdsfrågor. Du ska kunna bo, leva och verka i hela kommunen/länet. Du ska ha tillgång till god och nära vård, ordentlig och tillgänglig kommunikation samt likvärdig och nära förskola/skola. Skolfrågor ligger mig varmt om hjärtat. Mer resurser till skolan behövs för att säkerställa likvärdigheten i kommunen samt för att fler elever ska få godkända betyg.


Något du inte visste om mig:

Till vardags är jag en pysslig och påhittig person och gillar att arbeta med olika hantverk. Min senaste hobby är att tillverka handgjorda örhängen i lera.


Kontakt:

E-post: kornelia.paulander@skelleftea.se

Facebook: Kornelia Paulander

Mobil: 072-578 88 99

7. Pär Brubäcken, 52 år, Gymnasielärare, Norrböle

Vem är jag?

Norrbölebo, men född och uppvuxen i Nedre Bäck. Därför brinner jag lite extra för landsbygden. Gymnasielärare i ekonomiska ämnen. Jag tycker att skolan är bland det viktigaste vi har. Alla barn och ung ska kunna utvecklas till sitt bästa oavsett förutsättningar. Uppvuxen på landet och ser därför de svårigheter som finns för den halvan av kommunen som inte bor i stan. Jag är också engagerad i RFSL både på lokal och nationell nivå. Jag sitter med i Centerpartiets kretsstyrelse och även i kommunfullmäktige.


Detta brinner jag för:


Skola och utbildning

Tidigt stöd - för elever som behöver det. Stödet ska sättas in så tidigt som möjligt under skoltiden och inte skutas framåt till sista årskurs.

Satsa på yrkesprogrammen - Skellefteå skriker efter yrkesutbildade i alla branscher. Vi måste lyfta yrkesprogrammen på gymnasienivå.

Fler högskoleutbildningar - även högskoleutbildade behövs i Skellefteå. Bristen är stor på sjuksköterskor, lärare, ingenjörer och många andra yrken.


Landsbygden för vår försörjning

Mer lokalproducerat på tallriken - vi måste höja vår självförsörjning och därför måste jordbrukarna få bättre förutsättningar så att de inte tvingas lägga ner.

Bredband till alla - bredband är idag en förutsättning för att kunna leva. Digitala lösningar kommer mer och mer, men då måste människor också kunna koppla upp sig för att tex kunna jobba, distansstudera eller träffa läkare digitalt.


Boende i hela kommunen

Små billiga lägenheter - en ung människa som vill flytta hemifrån har kanske inte behov av stora fria ytor i sin lägenhet, det är viktigare med att ha fyra egna väggar, även om köket kanske inte har all utrustning och golvet inte är av parkett.

Göra det möjligt att bygga även på landsbygden och i våra större tätorter. Se över översiktskartor och hitta lämpliga områden för nybyggnad.

Bussar på landsbygden - så att människor även där har möjlighet att arbetspendla, stanna ute en kväll att gå på bio eller restaurang och ändå kunna åka buss hem.


Något du inte visste om mig:

Polenfantast som gärna åker dit så ofta jag kan. Jag håller också på att lära mig polska. Tidsoptimist och morgontrött.


Kontakt:

E-post: par.brubacken@gmail.com

Facebook: Pär Brubäcken

Mobil: 070-308 07 00

8. Mirjam Abrahamsson, 42 år, Barnmorska, Drängsmark

Vem är jag?

Jag är 42 år gammal och bor med min man och 4 barn i Drängsmark utanför Skellefteå. Jag arbetar som första linjens chef på Skellefteå lasarett och har tidigare arbetat både som sjuksköterska och barnmorska inom regionen (17 år), samt ett kort tag inom privat sektor (med sjukvårdsrådgivning). Är också engagerad i vår byaförening samt i Skellefteås nya sameförening.


Detta brinner jag för:

 • Hälso- och sjukvård pga mina snart 20 år i branschen, där vi ständigt haft mycket stora utmaningar.
 • Samiska frågor, bla livskraftig renskötsel, samiskt hälsa och urfolksrättigheter. Anledningen är att jag och min familj är en del av det samiska samhället - vi är samer.
 • Psykisk ohälsa, där jag inräknar även missbruksrelaterade frågor, våld samt neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, pga att jag genom livet kommit nära denna typ av problem.

 

Något du inte visste om mig:

Jag sjunger ofta högt i bilen när jag åker till och från jobbet. Musik är och har alltid varit viktigt för mig. Jag är händig och drar mig inte för att bygga grejer, precis som jag lika gärna syr samiska plagg och väver samiska band. Älskar heminredning!


Kontakt:

E-post: mirjam.abrahamsson@gmail.com

Facebook: Mirjam Abrahamsson

Mobil: -

9. Ann-Sofi Burström, 47 år, Biblioteksassistent, Jörn

Vem är jag?

Jag är en trebarnsmamma som bor och jobbar i Jörn, på biblioteket sedan några år tillbaka. Innan dess jobbade jag i två projekt i Jörn, ett för integration och ett för att öka kulturengagemanget i bygden. Tidigare jobbade jag ca 20 år med att utveckla och tillaga kommunens skolmat på Jörnköket.


Jag tycker att föreningslivet är en givande verksamhet ur flera aspekter och var under många år en av eldsjälarna i Jörns 4H-förening med hästverksamhet för barn och ungdomar när den var aktiv. Nu engagerar jag mig (förutom politiskt) i kultur och samhällsföreningen JESS (Jörns Evenemang & Samhällsservice).


Att få hjälpa är något jag trivs med och har därför de senaste fem åren varit kontaktfamilj till familjer som är i behov av stöd. Jag har nyligen också blivit ny ersättare i Nämnden för lokal och support.


Detta brinner jag för:

Jag brinner för att hela kommunen, även våra bygder ska leva och utvecklas. Vi ska ha bra skolor och god samhällsservice i alla våra kommundelar. Jag vill vara delaktig i arbetet med den utvecklingen. Det är viktigt att vi har politiker som är lyhörda hur vi kan hjälpa till och förenkla den skaparkraft som finns runt om i

kommunen.


Jag vill också jobba med integrationsfrågor, för människor från andra länder och för dem som flyttar hit från andra delar av Sverige. Alla ska känna sig välkomna och delaktiga i kommunen.


Något du inte visste om mig:

Jag har simlärarutbildning trots att jag själv är lite rädd för vatten ;-)


Kontakt:

E-post: annsofib.c@gmail.com

Facebook: -

Mobil: -

10. Monica Andersson, 60 år, SPA terapeut, Fällfors

Vem är jag?

Hemvändare efter många år i Stockholm och hamnade på den underbara landsbygden utanför Fällfors med min man Ulf. Vi har två vuxna utflugna barn, två katter och ett Ankeborg med fyra ankor. Har tidigare jobbat och haft ledande positioner främst inom elektronik- och mätteknik industrin. Nu sysselsätter jag mig bla med att vara SPA terapeut. Mina intressen är Western Riding dressage, laga god mat åt vänner och bekanta, resa och att fortbilda mig. Har tidigare haft politiska uppdrag i Vallentuna kommun och sitter nu med i kretsstyrelsen för Centerpartiet här i Skellefteå.


Detta brinner jag för

Jag vill arbeta för en levande landsbygd.

 • Underlätta att bygga fler bostäder utanför stadsbilden, både lägenheter och småhus för att locka fler yngre att flytta till landsbygden.
 • Underlätta för bygglov på landsbygden, eg. undantagsregel med hänsyn till icke befintliga grannar. Se över strandskyddet med hänsyn till läge.
 • Satsningar på att få inflyttade att stanna. Fånga upp barnfamiljer, nationellt som internationellt.
 • Underlätta för barnfamiljer att stanna på landsbygden. Säkerställ skolverksamhet och samhällsservice.
 • Äldreomsorg, lägenheter och service för att ta hand om våra äldre ute i bygderna. Utveckla mobila resurser som exempelvis läkare och sjuksköterskor/skötare. Utöka valmöjligheterna till privata vård och omsorgsalternativ.
 • Utveckling istället för avveckling. Det är viktigt att våra små skolor, lokala kontor och små affärer får möjlighet att finnas kvar.
 • Sänkta drivmedelspriser på landsbygden. I synnerhet i områden där det inte finns tillgång till kollektivtrafik.


Något du inte visste om mig:

Jag är stark, framåt och har också en hemlighet: jag har varit TV-stjärna 2 gånger ;-)


Kontakt:

E-post: little_viking 61@yahoo.se

Facebook: Monica Andersson

Mobil: 070-829 65 1311. Lovisa Johansson, 36 år, Marknadschef, Brännkälen

Vem är jag?

Bosatt i Brännkälen utanför Burträsk med sambo och barn. Jag jobbar som marknadschef (CMO) åt ett IT-företag i Stockholm. Tidigare systemvetare och programmerare. Jag sitter med i Kretsstyrelsen som vice ordförande för Centerpartiet i Skellefteå.


Detta brinner jag för:

Jag brinner för landsbygdsfrågor och företagande.

 

Något du inte visste om mig:

 


Kontakt:

E-post: lajjtis@gmail.com

Facebook: Lovisa Johansson

Mobil: 073-046 20 38


12. Maria Sandström, 52 år, Hortonom, Mobacken

Vem är jag?

Samhällsengagerad person som gillar utveckling. Har tre fantastiska barn.

Är i grunden hortonom men jobbar idag som chef för fastighetsförvaltning och begravningsverksamheten i Skellefteå pastorat. Har tidigare jobbat bla som marknadschef, säljare, egenföretagare och lärare.

Har varit aktiv för Centerpartiet inom kommun- och kyrkopolitik i flera mandatperioder. Jag sitter idag med som ledamot i Skellefteå Airports styrelse.


Detta brinner jag för:

Företagande, landsbygdsutveckling, utvecklingsfrågor och integration är några av de frågor som ligger mig varmt om hjärtat. Det är i de små företagen framtidens jobb skapas och det är viktigt att få med alla människor i utvecklingen av Skellefteå, oavsett bakgrund eller bostadsort.

Jag vill jobba för en positiv utveckling i hela kommunen. Jag vill också jobba med att kommunen ska upphöra att konkurrera med privata företag och istället upphandla fler tjänster.


Något du inte visste om mig:

På fritiden gillar jag att träna och på höstarna går jag gärna i skogen och plockar svamp. Gillar utmaningar och besteg Kilimanjaro under 2017. Gillar katter och höns.


Kontakt:

E-post: tradgardsmaria@gmail.com

Facebook: Maria Sandström

Mobil: 070-571 45 76

13. Anna Morén, 45 år, Kyrkvaktmästare, Lövånger

Vem är jag?

Bor i Lövånger, mitt mellan Skellefteå och Umeå. Gift och har fyra barn varav tre flyttat hemifrån. Jobbar som kyrkogårdsvaktmästare i Lövångers församling. Älskar att springa långt, vara ute i naturen, att umgås med familjen och att resa. Sitter som ersättare för Centerpartiet i Fritidsnämnden.


Detta brinner jag för

Jag brinner lite extra för flyktingar som kommer till Sverige och då särskilt Lövånger och Skellefteå. Jag vill att de ska gå fortare för dem att få ett beslut om de ska utvisas eller ej. Jag vill också att det ska gå fortare för dem att få lära sig svenska och få ett riktigt jobb. De ska inte behöva bo här i flera år och vara rädda för att utvisas.


Jag brinner också för mäns våld mot kvinnor. Det är helt oacceptabelt och måste få ett slut.


Jag brinner även för landsbygdsfrågor. Det är viktigt att kunna leva och bo även på landsbygden med goda förutsättningar. Det måste finnas farbara vägar med god belysning där människor bor.


Något du inte visste om mig:

Jag har sprungit 17 marathon!


Kontakt:

E-post: anna.c.moren@skelleftea.se

Mobil: 072- 972 61 93


14. Johan Ceder, 43 år, Bonde, Gagsmark

Vem är jag?

Bonde bosatt i Gagsmark mellan Piteå och Byske med fru och tre barn. Bla engagerad i Byske Skidklubb och Hemvärnet.


Detta brinner jag för:

Jag brinner för landsbygdsfrågor och frågor som rör barnomsorg och skola.


Något du inte visste om mig:

Jag har för ambition att åka Vasaloppet någon gång.

 

Kontakt:

E-post: redec.nahoj@gmail.com

Mobil: 073-074 61 91

15. Anna From-Lindqvist, 65 år, Småföretagare, Skellefteå C

Vem är jag?

Jag är en idérik, djup och levnadsglad småföretagare som bor i centrala stan.

Jag driver företaget Euniqem. Sitter även med i Studieförbundet Vuxenskolan Västerbottens styrelse och är engagerad i LIONS. Kommunalt sitter jag med i kommunfullmäktige, som ersättare i Socialnämnden och är även styrelseledamot i Skellefteå Buss.


Detta brinner jag för:

En av mina hjärtefrågor är företagande och hur vi kan stimulera små och stora företag att vilja etablera sig i Skellefteå och bidra till en välfärd för oss alla. Skellefteå behöver ett bättre företagsklimat.


Andra hjärtefrågor är också barnomsorg och vårt samhällsansvar för kommande generationer. Vi måste skapa ett hållbart samhälle både ur miljösynpunkt och ur medmänsklig synvinkel.


Något du inte visste om mig:

Skriver gärna dikter om nära och kära. Älskar att åka slalom och att vara farmor.


Kontakt:

E-post: anna@euniqem.com

Facebook: Anna From Lindqvist

Mobil: 070-218 19 5616. Olle Markgren, 70 år, Agronom, Källbomark

Vem är jag?

Jag har under större delen av mitt yrkesliv arbetat på Hushållningssällskapet, varav nästan 30 år som VD. Hushållningssällskapet är en kunskapsorganisation som verkar för att utveckla landsbygdens näringar, i första hand lantbruket, men också landsbygdens näringsliv i stort. Jag har haft kommunala förtroendeuppdrag för Centerpartiet.


Detta brinner jag för:

Jag upplever att landsbygden alltför ofta ses som en leverantör av produkter och tjänster till staden och inte som en viktig del av Skellefteå kommun som ska stödjas och utvecklas med utgångspunkt från egna förutsättningar och för de som bor där, och kanske allra mest med samma engagemang som kommunen visar för stadens utveckling. De värden landsbygden står för behöver få betydligt större genomslag i den dagliga politiken. Det skulle tillföra Skellefteå kommun stora värden i en värld som står inför stora utmaningar både vad gäller klimat- och naturvärden. Utöver det perspektivet behöver vi i den dagliga politiken fortsätta arbeta med frågor som landsbygdens digitala och fysiska infrastruktur, kommunikationer, allmän samhällsservice, näringslivsutveckling och boendemiljöer.


Något du inte visste om mig:

Gillar att åka skidor.


Kontakt:

E-post: -

Mobil: -

17. Daniel Sehlin, 39 år, Teknisk förvaltare, Skelleftehamn

Vem är jag?

Har sedan valsedeln fastställdes hunnit flytta från Skelleftehamn in till Skellefteå centrum. Jag jobbar just nu som egen företagare, men har tidigare jobbat som teknisk förvaltare, energichef och som arbetsledare inom byggsektorn. Fd ledamot i Nils Schillmarks akademien.


Detta brinner jag för:

Jag brinner för bygg- och detaljplansfrågor, fastighetsfrågor, infrastruktur samt småföretagarfrågor.


Något du inte visste om mig:

Gillar att spela Schack.


Kontakt:

E-post: sehlin@gmail.com

Facebook: Daniel Sehlin

Mobil: 070-323 96 55

18. Amir Farrokhi, 46 år, Säljare, Sjungande Dalen

Vem är jag?

Jag har varit bosatt i Skellefteå under de senaste åren, men har egentligen flyttat runt ganska mycket under mitt liv. Jag har tidigare bott bla i Stockholm och i Norge. I Norge jobbade jag i oljebranschen och har även gått högskola i Oslo. Jag har alltid varit intresserad av politik och samhällsfrågor, men inte tidigare varit politiskt engagerad i något parti. Mitt engagemang har stärks ännu mer under de senaste åren pga de stora utmaningar vi har i vårt samhälle. Jag har bla jobbat på Stora Coops online-avdelning och som säljare åt Skellefteå Kraft.


Detta brinner jag för:

Jag blev medlem i C just tackvare partiets ställningstagande mot främlingsfientlighet och för alla människors lika rätt och värde, så det är ganska uppenbart vad mitt hjärta brinner politiskt för. Om vi från roten ska bekämpa främlingsfientlighet och extremism så måste vi bemöta de problem som finns "head on". Integration är ett sådant ämne som vi måste prata mycket mer om och sätta in passande åtgärder.


Jag brinner också för barn och ungas välmående i samhället. Kultur och fritidsfrågor intresserar mig också för jag tror att det också spelar en stor roll i hur vi alla mår och har det i vardagen.


Något du inte visste om mig:

Gillar att spela padel och att resa.


Kontakt:

E-post: amirfarrokhi@hotmail.com

Facebook: Amir Farrokhi

Mobil: 073-831 93 60

19. Johan Norström, 49 år, Krematorietekniker, Kusmark

Vem är jag?

Till vardags jobbar jag som krematorietekniker åt Svenska Kyrkan i Skellefteå pastorat. Jag har ett stort samhällsintresse och vill ha mer centerpolitik i kommunen. Har tidigare haft politiska uppdrag, men för ett annat parti.


Detta brinner jag för:

Många frågor i kommunen är viktiga men de som jag tycker är särskilt viktiga är sociala frågor, gröna frågor och samhällsbyggnad. Att vi har en kommun som ser till att ge en god äldrevård och ger varje enskilt barn en god uppväxt där en väl fungerande skola är viktig. Att kommunen än mer arbetar för en grön och hållbar omställning i vårt samhälle. Sedan tycker jag en viktig fråga är att vi i vår iver att satsa på den tillväxt som präglar Skellefteå just nu inte glömmer bort att även landsbygden med alla byar är en viktig del av utvecklingen och samhällsbyggnaden.


Något du inte visste om mig:


Kontakt:

E-post: johan.norstrom@gmail.com

Mobil: 070-372 16 70

20. Naimi Sandström, 20 år, Student, Skellefteå C

Vem är jag?

Född och uppvuxen i Norrlångträsk, numera boendes inne i stan och pluggar till och från på annan ort. Är utbildad inom hotell och restaurang, samt inom sjöfart. Håller på att utbilda mig till sjökapten.


Detta brinner jag för:

Mina hjärtefrågor är landsbygd, infrastruktur och skolfrågor.


Något du inte visste om mig:


Kontakt:

E-post: -

Mobil: -

21. Anna Ivanovna Stenberg, 44 år, Utbildningsledare, Sörböle

Vem är jag?

Jag kommer ursprungligen ifrån Ukraina men har bott många år i Sverige. Jag är i botten specialistsjuksköterska inom vård av äldre. Jag har jobbat i över 20 år i kommunen som undersköterska, sjuksköterska, systemförvaltare, boendechef och vårdlärare. Idag jobbar jag åt Folkuniversitetet i Skellefteå.


Detta brinner jag för:

Jag vill att vi utvecklar och inte avvecklar landsbygden. Man måste få möjlighet att bo, leva och arbeta där man själv vill. Här är det viktigt att vi har en fungerande lokaltrafik både i stan och till och från kommunens orter.

 

Mina hjärtefrågor är samhällsbyggnad, men även hälso-/sjukvård och äldreomsorg ligger mig varmt om hjärtat.

 

Eftersom jag själv ursprungligen kommer från ett annat land anser jag att det är viktigt med fungerande migration och integration. Vi behöver bli fler i Skellefteå så det är viktigt att de som flyttar hit har möjlighet att utvecklas här och vill stanna kvar.


Något du inte visste om mig:

 

Kontakt:

E-post: -

Mobil: -

22. Kurt Vallmark, 78 år, Fd Köpman, Ragvaldsträsk

Vem är jag?

Före detta lanthandlare som suttit med i olika styrelser och haft uppdrag i över 40 år, har haft ett stort förtroende genom åren. Engagerad för Centerpartiet i Svenska Kyrkan, i Luleå Stift och Skellefteå Pastorat. Sitter som ersättare i kommunfullmäktige och är även nämndeman.


Detta brinner jag för:

Jag har alltid brunnit för landsbygden och för de utsatta barnen situation. Alla barn ska ha en bra och dräglig uppväxt. Äldres rättligheter är också viktiga frågor för mig.


Något du inte visste om mig:


Kontakt:

E-post: kurtv@hotmail.com

Mobil: 070-558 20 90

23. Alexandra Bergman, 31 år, Mamma, Skelleftehamn

Vem är jag?

Jag är inflyttad till Skellefteå, född och uppvuxen i Vilhelmina och har således upplevt skillnaden mellan stad och land, och de orättvisor och skillnader som finns idag. Jag har bla jobbat som butiksbiträde, lagerarbete, växtskötare och djurskötare. Var med och startade upp Förskoleupproret här i Skellefteå.Detta brinner jag för:

Jag vill vara med och bidra till ett förändrat politiskt läge i Skellefteå.

Min största hjärtefråga är barnen och att deras bästa alltid ska komma först i olika frågor som rör dem. Barnen är de viktigaste små människorna denna värld har. Deras bästa ska alltid komma först, om det så handlar om skola, sociala aktiviteter, hälsa & välmående, natur och boendeformer. Alltid det bästa för barnen!


Psykisk ohälsa ligger mig varmt om hjärtat och den är en stor del av mitt liv, därför brinner jag också för en välfungerande psykiatri och andra relaterade instanser som SKA fungera utifrån de behövandes behov. Psykisk ohälsa är ett växande problem för både stora och små. Det ska finnas resurser att förhindra problem och snabb hjälp ska finnas när det behövs. Rehabilitering ska lätt tillgås, resurser ska finnas på alla plan i samhället, ökad kunskap om NPF, ökade resurser till psykiatrin och BUP, men också vård i stort.


Jag brinner också för kvinnors utsatthet för våld, ojämlikhet i relationer och andra orättvisor.


Något du inte visste om mig:

 

Kontakt:

E-post: alixsdani@gmail.com

Mobil: 076-101 66 88

24. Pernilla Granström, 50 år, Avdelningschef, Morön

Vem är jag?

Jag är utbildad gymnasielärare i SV/RY/Re. Har arbetat som lärare både i Sverige (kommunalt och i friskola). och utomlands. Har även rektorsutbildning och jobbat som det 6 år i kommunen. Just nu jobbar jag som avdelningschef för Folktandvården i Ursviken.


Detta brinner jag för:

Jag vill göra skillnad i det lokala samhället och brinner för att alla ska ges lika möjlighet för att påverka sina liv och ha frihet att välja själv. Viktiga frågor för mig är unga, skola och utbildning.


Något du inte visste om mig:


Kontakt:

E-post: pernilla.granstrom@hotmail.se

Facebook: Pernilla Granström

Mobil: 070-569 62 23

25. Gabriella Rymark, 51 år, Verksamhetsutvecklare, Nordanå

Vem är jag?

Jag bor tillsammans med min man och två barn på Nordanå. Jobbar som verksamhetsutvecklare åt Boliden. Jag brinner för jämställdhet och grundade föreningen Skeva 2013 för att synliggöra skevheter, lyfta kvinnor och vara en plattform för ökad kunskap. Jag är utbildad byggingenjör och har en master i Business Administration från Handels. Sitter som Centerpartiets representant i

Samhällsbyggnadsnämnden.


Detta brinner jag för:

Jag brinner för ett blomstrande näringsliv i Skellefteå och att kommunen satsar på både ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.


Något du inte visste om mig:

Jag är en gamer, allt från kortspel till MMOPRG.


Kontakt:

E-post: gabriella@rymark.com

Facebook: Gabriella Rymark

Mobil: 070-379 46 16

26. Leif Wikberg, 63 år, Egenföretagare, Ostvik

Vem är jag?

Byggnadsingenjör och egenföretagare sedan 1997. Jag har verksam inom Fastec-kedjan under hela verksamma tid. Slutade som byggetreprenör 2016 och arbetar idag endast som konsult. Sitter som ersättare för Centerpartiet i Samhällsbyggnadsnämnden.


Detta brinner jag för:

Jag värnar en levande landsbygd och vill göra skillnad för en bättre och tryggare landsbygd. Självklart brinner jag också för samhällsbyggnadsfrågor i stort.


Något du inte visste om mig:

Är engagerad i Sjöräddningssällskapet.


Kontakt:

E-post: leif@nvbyggab.se

Mobil: 070-517 54 97


27. Stefan Pettersson, 60 år, Entreprenör, Ljusvattnet

Vem är jag?

Jag driver entreprenadrörelse och är även begravningsentreprenör och jordbrukare. Har haft kyrkliga uppdrag i Burträsk för Centerpartiet. Sitter som ersättare i Bygg- och miljönämnden.


Detta brinner jag för:

Jag brinner för att ha en levande kommun och att alla får vara med och bestämma över sina egna liv. Det är viktigt att vi lyssnar på kommuninvånarna. Jag brinner också för de enskilda vägarna på landsbygden, god samhällsservice och skolor runt om i våra kommundelar.


Något du inte visste om mig:


Kontakt:

E-post: petterssonstefan06@gmail.com

Mobil: 070-559 95 29

28. Kennet Pettersson, 64 år, Träindustriarbetare, Ljusvattnet

Vem är jag?

Har jobbat inom sågverks och träindustrin i många år. Är delägare i småskaligt sågverk. Har uppdrag inom Svenska Kyrkan i Burträsk-Lövånger pastorat och i annat föreningsliv. Sitter med i styrelsen för Centerpartiet i Burträsk.

 

Detta brinner jag för:

Kommunen bör prioritera sin kärnverksamhet med vården, omsorgen och skolan. Förbättring av vägar och kommunikationer är viktigt för boende och arbetspendling runt om i hela kommunen. Underlättande av byggande på landsbygden, där efterfrågan finns.

 

Något du inte visste om mig:

Gillar friluftsliv, skidåkning, jakt och fiske. Lintjorv och fastna i buskarna är speciella talanger. ;-)

 

Kontakt:

E-post: kp1.ljus@gmail.com

Mobil: 070-257 41 77

29. Leif Holmqvist, 78 år, Företagare, Kåge

Vem är jag?

Jag har erfarenhet från flera olika yrken, då familjen driver företag i olika branscher. Jag sitter med i Centerpartiets kretsstyrelse och även kommunalt som vice ordförande i nämden för lokal och support.


Detta brinner jag för:

 • Bra miljö att verka och bo i hela kommunen.
 • Bra, säker och sund mat på äldreboenden - närodlat i Västerbotten.
 • Bra förutsättningar för företagande i hela kommunen.


Något du inte visste om mig:

Har arbetat för SIDA i Akrika. Reser runt i världen och fotograferar biltävlingar på uppdrag.


Kontakt:

E-post: 0910.720080@telia.com

Mobil: 070-330 33 29


30. Simon Ekman, 31 år, Egenföretagare, Getberget

Vem är jag?

Jag har erfarenhet som säljare, industriarbete och inom hemtjänsten. Nu satsar jag på att starta ett eget företag med event-verksamhet.


Detta brinner jag för:

Mina hjärtefrågor är lokalt företagande och infrastrukturfrågor. Alla ska också kunna bestämma över sina egna liv genom egna och fria val. Tillväxt och nya jobb skapas bäst om vi också tar hänsyn till och ansvar för miljön.

 

Något du inte visste om mig:

Brukar stöpa egna ljus.


Kontakt:

E-post: ekman519@gmail.com

Mobil: 070-755 68 16

31. Tobias Holmström, 36 år, Ingenjör, Eriksberg

Vem är jag?

Jag är en socialliberal trebarnsfar, entusiastisk utförsåkare och älskar platsen vi bor på. Sitter med i Bygg- och miljönämnden i Skellefteå Kommun.

 

Detta brinner jag för:

Skellefteå ska vara en plats där det ska vara möjligt att bo både på landet och i staden. Fler tomter måste tas fram i attraktiva lägen och beredskapen behöver bli bättre.

Samtidigt ska vi ta hand om vår miljö och med stolthet kunna lämna över den till kommande generationer.

 

Något du inte visste om mig:

Det är inte alla som vet att jag har jaktlicens.

 

Kontakt:

E-post: holmstrom.tobias@gmail.com

Mobil: 070-272 17 46

32. Carina Strand, 68 år, Förskollärare, Skellefteå C

Vem är jag?

Pensionerad förskollärare. Sitter som ersättare i För- och grundskolenämnden. Sitter också med i beredningen för folkhälsa och demokrati i Region Västerbotten. Sitter med i Kyrkofullmäktige för C i Skellefteå pastorat.


Detta brinner jag för:

Jag brinner för barnen rätt att få vara som de är. Mindre grupper i försskolan. Förbättrad arbetsmiljö för att behålla och rekrytera personal.


Något du inte visste om mig:

Gillar att tillverka saker, tex virka och diverse hantverk.


Kontakt:

E-post: strandcarina@hotmail.com

Mobil: 070-679 03 71

33. Zamen Shafai, 29 år, Civilingenjör, Byske

Vem är jag?

Boende i Byske och jobbar som ingenjör. Är engagerad i Centerstudenter och har suttit med i kretsstyrelsen för Centerpartiet i Skellefteå.


Detta brinner jag för:

Mina hjärtefrågor är migration och integrationsfrågor.


Något du inte visste om mig:


Kontakt:

E-post: -

Mobil: -

34. Philip Cohen, 75 år, Marknadskonsult, Bergsbyn

Vem är jag?

Har arbetat med försäljning i hela mitt yrksesliv. Har erfarenhet som marknadskonsult/säljare. Grundaren av NIX Telefon. Engagerad i frågor om näringsliv, invandring och barn. Aktiv i Ung företagsamhet (UF) sedan 25 år. Har även ett mångårigt engagemang i Rädda Barnet. Sitter idag som Centerpartiets representant i Kommunrevisionen. 

 

Detta brinner jag för:

Jag vill fortsätta bidra till samhället jag lever i. Jag brinner mycket för barn- och ungdomsfrågor. Även lokal infrastruktur och kommunens utveckling ligger mig varmt om hjärtat och i synnerhet näringslivsfrågor.

 

Något du inte visste om mig:

Engelsman i exil med examen i latin och gammelgrekiska. Har en samling av 83 slipsar med telefonmotiv.

 

Kontakt:

E-post: philco@philipcohen.se

Mobil: 070-531 24 44

35. Ann-Christin Falkman, 71 år, Boendehandledare, Bureå

Vem är jag?

Numera pensionerad före detta boendehandledare inom socialspykiatrin och handikappomsorgen. Utbildad dekoratör och informatör. Jag har även ett förflutet som företagare. Trädgårdsentusiast som är aktiv i föreningslivet. Konst och kultur är ett stort intresse. Sitter med i Kulturnämnden för C och även i styrelsen för Västerbottens Teaterns styrelse.

 

Detta brinner jag för:

Kultur av alla de slag och uttryck, är en viktig faktor att komma människor nära och hålla ihop ett samhälle trots allas olikheter. Ett hållbart samhälle är viktigt om vi vill att även kommande generationer ska ha en bra miljö och förutsättningar att ha ett bra liv. Vi är alla behövda och vi har alla samma värde trots våra olikheter, därför är jämställdhet fortfarande en väldigt viktig fråga.

 

Något du inte visste om mig:

Har en gedigen samling knappar. Jag är en fena på att safta, sylta och göra inläggningar (en följd av stor trädgård). Har ett stort intresse av konst och konsthantverk. Något udda är kanske att ja broderar mina egna fantasibilder på eget färgat tyg och gör bonader av dem.

 

Kontakt:

E-post: ankifa2@gmail.com

Facebook: Ann-Christin Falkman

Mobil: 070-355 05 91

36. Mats Lundberg, 60 år, Skogsföretagare, Medle

Vem är jag?

Jag är utbildad skogstekniker med lång erfarenhet av skogs- och miljöfrågor.


Detta brinner jag för:

Jag vill jobba för den yttre landsbygden och verka för samhället utanför stan. Jag vill också jobba för skog och miljö i balans. Det är viktigt att vi gynnar jord- och skogsbrukets utveckling i kommunen. Jag brinner också för att skolor och förskolor ska vara av toppklass i hela kommunen.


Något du inte visste om mig:

Är mycket intresserad av ugglor.


Kontakt:

E-post: mats.lundberg3203@gmail.com

Mobil: 070-336 43 45

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.