Sorsele
Centerpartiet lokalt
  • / Val 2018

Kommunlista

Centerpartiets kommunlista till höstens val.

1. Kristina Axelsson
2. Ingemar Johansson
3. Carina Selbrand
4. Jan Axelsson
5. Nina Linder
6. Alexandra Wermelin
7. Maj Borg
8. Gunnar Borg

Kontakta oss gärna om du är intresserad av att engagera dig!

Det här tycker vi:

Det är i de små företagen jobben skapas.

-4 av 5 jobb skapas i de små företagen, för Sorseles framtid behöver vi fortsätta att jobba med att förbättra företagsklimatet för fler och växande företag.


Landsbygden ska utvecklas, inte avvecklas.

-För ett fungerande skogsbruk i Sorsele behöver äganderätten stärkas. Markägare som får sin brukanderätt inskränkt ska ha skälig ersättning.

-Nej till nationalpark och utökade reservatsbildningar i Sorsele.

-Avskaffa det generella strandskyddet, så att det går att bygga i områden med gles bebyggelse.

-Fler poliser i glesbygd.


Alla har rätt till en trygg och nära vård.

-Folktandvården måste finnas och fungera i alla kommuner, även i Sorsele!

-Primärvården måste tillföras mer resurser för en närmare och tryggare vård för alla.

-Förlossningen i Lycksele ska finnas kvar.


Vi får inte låta Sverige klyvas

-I Sverige ska alla kunna leva och förverkliga sina drömmar, oavsett var man bor. Vi vill ha jobb och god samhällsservice i hela landet.

-Vi behöver en skola där varje elev får förutsättningar att lyckas. Var i landet du bor eller vilken bakgrund du har ska inte spela någon roll.


Besluten ska fattas nära människor

-Alla ska kunna bestämma över sitt liv genom egna och fria val, för oss betyder det att politiska beslut ska fattas nära den det berör.

-Makten ska decentraliseras och beslut om exempelvis rovdjurs, markfrågor och strandskyddsfrågor ska fattas lokalt och inte i Stockholm eller Bryssel.

Relaterade nyheter