Grön Linje

Grön Linje är Centerpartiet Västerbottens medlemsblad som i dagsläget skickas ut två gånger per år till alla medlemmar i centerrörelsen i Västerbotten.

sol-has-bg

Grön Linje - Vi i vår kommun

Redaktör

Stefan Tornberg

Ansvarig utgivare

Fredrik Rönn

Grafisk form

Maja Westling

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.