Västerbotten
Centerpartiet lokalt
  • / Medlemsomröstning-Landstinget Södra

medlemsomröstning - landstingslistan södra

Nedan rangordnar du hur du vill placera kandidaterna. Klicka på pilen till höger på varje plats för att välja kandidat.

Vill du rösta på en annan kandidat än de som föranmälts skriver du den kandidatens namn på den plats du vill ha kandidaten på i högra spalten. Då ska du inte välja någon kandidat för samma plats i den vänstra spalten.

OBS! Det är inte tillåtet att rösta på samma person två gånger eller flera på samma plats – gör man det blir rösten ogiltig och tas bort från omröstningen.

En presentation av kandidaterna hittar du via denna länk.

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.