Västerbotten
Centerpartiet lokalt
  • / Medlemsomröstning-Riksdag

medlemsomröstning - riksdagsvalet

Nedan rangordnar du hur du vill placera kandidaterna. Välj bland de föranmälda kandidaterna i rullisten (pilen nedåt) i den vänstra spalten.

Vill du rösta på en annan kandidat än de som föranmälts skriver du den kandidatens namn på den plats du vill ha kandidaten på i högra spalten. OBS! Då ska du inte välja någon kandidat för samma plats i den vänstra spalten.

OBS! Det är inte tillåtet att rösta på samma person två gånger eller flera på samma plats – gör man det blir rösten ogiltig och tas bort från omröstningen.

En presentation av kandidaterna hittar du via denna länk.

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.