Distriktsstämma 20-21 mars 2021

Bild på Annie Lööf.

Partiledare Annie Lööf besöker stämman och talar vid lunch på lördagen.

 

Medlemmar i Centerpartiet, Centerkvinnorna, Centerpartiets Ungdomsförbund och Centerstudenter inbjuds till distriktsstämma för Centerpartiet Västerbotten den 20-21 mars 2021. Distriktsstämman kommer i år att genomföras digitalt.

De som valts till ombud för kommunkretsarna kommer att få en särskild kallelse till distriktsstämman under vecka 10.

Är du medlem men inte ombud och vill delta ändå? Anmäl ditt intresse för att delta genom att fylla i detta formulär. Du kommer därefter att få en inbjudan till stämmosystemet VoteIT och en länk till mötesverktyget Zoom.

Programmet för distriktsstämmans två dagar:

20 mars

10.00 Distriktsstämman öppnas

13.00 Tal av partiledare Annie Lööf

15.00 Stämman ajourneras för dagen

21 mars

10.00 Distriktsstämman öppnas

Dagens program:

  • En öppen folkkyrka, tillgänglig för alla! Vi får kyrkovalsinformation av Centerpartiets gruppledare i kyrkomötet, Niklas Larsson, Osby, och toppkandidaterna till stiftsfullmäktige och kyrkomötet.

Stämmoförhandlingarna återupptas därefter och pågår till dess att alla ärenden är behandlade.

Bild på Niklas Larsson, gruppledare för Centerpartiet i Kyrkomötet.

Niklas Larsson, gruppledare för Centerpartiet i Kyrkomötet, talar för stämman på söndag förmiddag.

Övrig information

Delar av stämman kommer att livesändas på Centerpartiet Västerbottens facebook-sida. Det handlar om partiledare Annie Lööfs tal och informationen om kyrkovalet med Niklas Larsson.

Stämmohandlingar kommer att finnas tillgängliga i stämmosystemet och på intranätet Connect från vecka 10.

Motioner till distrikts- och partistämman kan lämnas in via formulär på Connect senast 28 februari.