Hur utbildas vårdpersonal kring våld i nära relationer?

Våld i nära relationer är ett akut samhällsproblem och nu måste Region Västerbotten se över hur man arbetar med att öka kunskaperna hos vårdpersonalen kring detta.

Centerpartiet i Region Västerbotten har lämnat in en interpellation i ärendet våld i nära relationer för att få svar på hur regionen jobbar för att öka kunskapen hos vårdpersonal kring våld i nära relationer.

"Det går för långsamt. Alla är emot våld i nära relationer – men det behöver gå från snack till politisk verkstad.", säger Maria Kristoffersson, Centerpartiet, som lämnat in interpellationen.

Vi måste arbeta för att förstärka sex- och samlevnadsundervisning, se till att dessa ämnen är en del av fortbildningen för verksamma lärare och förstärka elevhälsans förebyggande arbete. Det är också viktigt att öka resurserna och stötta organisationer som arbetar med frågor som rör normer, attitydförändringar och jämställdhet. Fler ska våga lämna en våldsam relation, och de som mördar och misshandlar ska gripas, lagföras och dömas till långa fängelsestraff. Det är också viktigt med stöd till utsatta personer under och efter en rättprocess, samtidigt som samhället arbetar gemensamt för att förhindra att första slaget ens sker.

”Statistiken över hur många våldsutövare som döms är oacceptabel. Fler måste kunna gripas och lagföras.”, säger Ewa-May Karlsson, gruppledare för Centerpartiet i Region Västerbotten.

Har man ett jobb där man kan tänkas komma i kontakt med människor som utsatts för våld i nära relationer är det viktigt att man har fått kunskap kring ämnet och därför är det nödvändigt att se över hur vårdpersonal utbildas kring detta.