Carina Sundbom: Tillgängligheten förbättras när alternativa trafiksäkerhetshöjande åtgärder genomförs

Centerpartiet vill revidera Trafikverkets strategi för att uppnå nollvisionen genom krav på alternativa trafiksäkerhetshöjande åtgärder istället för passiva, generella hastighetssänkningar.

De hastighetssänkningar som har genomförts är negativa för kommunikationerna i bland annat norra Sverige.

- Tillgängligheten försämras, restiderna blir längre där vi redan har långa avstånd i stora, geografiska områden och få alternativ till vägtrafik finns. Det behövs andra satsningar på trafiksäkerheten än att bara sänka hastigheten, säger Carina Sundbom, gruppledare för Centerpartiet i Skellefteå och ledamot i Region Västerbottens regionala utvecklingsnämnd.

På Centerpartiets partistämma fick Carina Sundbom med sig stämmans ombud på förslaget att Trafikverket uppdras att revidera strategin med krav på aktiva trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Modern teknik i och utanför bilarna måste användas för att göra det möjligt med högre hastigheter även där det inte byggs motorvägar.

- Hastighetsskyltar som reglerar hastighet utifrån väglag och trafikvolym, dynamiska fartkameror, annan modern teknik i fordon, stärkt underhåll och mötesseparerade vägar är några åtgärder som bör användas som alternativ till att bara sänka hastigheten, avslutar Sundbom.