Madelaine Jakobsson: De nationella proven ska inte vara normerande i betygssättningen

På Centerpartiets stämma klubbades ny politik på utbildningsområdet. Madelaine Jakobsson, kommunstyrelsens ordförande i Nordmaling och ledamot i SKRs utbildningsdelegation, var en av de som var aktiv i debatten.

Ett av partistyrelsens förslag inför stämman var att de nationella proven ska vara normerande i betygssättningen, men efter många inlägg i debatten av ombud från hela landet fick partistyrelsen backa till förmån för ombudens vilja.

- Jag är så glad att vi fick igenom att de nationella proven inte ska vara normerande gentemot betygen, säger Madelaine Jakobsson.

Debatten var lång och många argument mot förslaget lyftes.

- Elevens betyg kan inte handla om att prestera bra vid ett provtillfälle. Lärarna som följer eleverna under läsåret vet bäst hur elevens kunskaper ser ut, lita på att lärarna kan göra sitt jobb utan att lägga extra press på eleverna, avslutar Jakobsson.