Efter stämman-snack med Ewa-May Karlsson

Ewa-May Karlsson på plats i Lyckselehubben under partistämman

Nu har det gått några dagar sedan årets semidigitala partistämma avslutades. Vi passade på att prata lite med Ewa-May Karlsson, vice distriktsordförande och delegationsledare för Västerbottensombuden.

Hej Ewa-May! Du var ombud och delegationsledare för hela Västerbottensgänget på helgens partistämma, hur var upplevelsen av en digital partistämma?

Det var nytt och spännande! Ingen visste ju hur det skulle funka men jag blev väldigt imponerad av att det flöt på så bra!

Du var ju själv uppe i talarstolen några gånger, vill du berätta lite om någon av frågorna du drev på extra i?

Ja men det som ju fick ett stort genomslag var skrivningen kring att motarbeta den ofrivilla ensamheten som vi fick in i programmet ’Vård och omsorg av hög kvalitet i hela landet’. Jag drev frågan hårt och vi i Västerbotten kunde hjälpas åt att argumentera för vikten av detta och det vann stämmans gillande, vilket var en härlig känsla och ett viktigt politiskt steg framåt.

Det fattades mängder av beslut i helgen, är det någon fråga som du tror kommer att påverka oss i Västerbotten lite extra?

Det var en bra fråga. Vi har ju av förklarliga skäl inte någon total påverkan på den nationella politiken och vad som kommer att bli verklighet i förhandlingar är svårt att sia om. Men jag tycker att vi i Västerbotten har mycket att vara stolta över då det kommer till stämman, vi kunde trots allt övertyga stämman i våran riktning på ett flertal punkter. Centerpartiet ska nu verka för att avgiften när man ansöker om skilsmässa ska tas bort, vilket är särskilt viktigt för personer som lever i hotfulla och/eller våldsamma äktenskap. Det omdiskuterade alkoholmonopolet blir kvar även denna gång, vilket har påverkan både på våldsutsattas vardag men också på utbudet i våra lands- och glesbygder. Vi beslutade också att verka för att straffen för intrång hos och störande av verksamheter på gårdar och i djurstallar, på slakterier och andra samhällsviktiga verksamheter höjs avsevärt, så vi även i framtiden kan få säker, miljövänlig och Svensk/närproducerad mat.

Som boende i en mindre kommun som Vindeln, ser du någon fråga som känns extra viktig utifrån ditt småkommunsperspektiv?

Ja, Carina Sundbom hade ett yrkande kring trafikens nollvision och en variant på det yrkandet gick igenom som syftar till att driva på krav om aktiva trafiksäkerhetsåtgärder istället för att bara sänka hastigheten på vägar som inte prioriteras. Som det ser ut nu så blir vägskador och annat inte ens åtgärdade på mindre vägar vilket ger en otrolig försämring som vi inte kan tolerera. Det borde vara självklart att infrastrukturen ska vara pålitlig och effektiv när så mycket i samhället hänger på transporter som ska gå efter dessa vägar.

Ett av programmen som antogs handlar om nära vård i hela landet, vad är dina tankar om programmet?

Det är ett riktigt bra program och en milstolpe för Centerpartiet som äntligen fått ett gediget vårdprogram som vi kan ta med oss ut till väljarna nästa år!

Slutligen, vad tyckte du var roligast med hela partistämman?

Det måste vara att vi fick träffas och ha roligt samtidigt som Västerbotten gjorde verklig skillnad i vilken politik som Centerpartiet ska driva framöver. Det känns som en riktigt seger och en bra upptakt för valrörelsen nästa år!