Debatt: Norrmejeriet måste veta att de har staten i ryggen

Viceordförande Julia Algotsson och Ordförande Mattias Larsson Centerpartiet Västerbotten

Debattartikel om Norrmejeriets framtid!

Det har under våren kommit flera signaler som tyder på att det kooperativägda mejeriföretaget Norrmejerier har det tufft. Det är ingen hemlighet att mjölkpriset till bönderna har sänkts i omgångar under våren, nu senast var sänkningen 40 öre per liter, och den första juli i år kommer priset ha sänkts med över 1kr/liter totalt. För bönderna kombineras dessa ack så ovälkomna sänkningar med stigande kostnader för energi och bränsle, vilket toppas av en hög inflation. Samtidigt tvingas Norrmejerier att stänga sin fabrik i Luleå på grund av dålig lönsamhet. Nedskärningar, i kombination med att fler och fler konsumenter jagar lågpriser och väljer utländskt producerad mat i stället för svensk – gör att orosklockorna klämtar i våra öron.

Att våra svenska, dessutom norrländska, bönder tvingas gå på knäna är alarmerande på många sätt. Både när det gäller livsmedelsförsörjning, öppna landskap och biologisk mångfald är mjölkproduktionen i norra Sverige värdefull. Redan förra året var det flera mjölkgårdar i Västerbotten som valde att stänga ner. Nu när Norrmejerier tvingas sänka mjölkpriset och mjölkgårdar flaggar för att deras ekonomi inte går ihop och att de överväger att lägga ner, är det dags för regeringen att vakna. Detta är något som måste tas på största allvar. Om det ska vara möjligt att öka självförsörjningen och därmed stärka landets beredskap måste våra bönder ha politiken - inte minst regeringen, i ryggen.

Lantbruket och även mejerinäringen måste byggas på lönsamhet, vilket börjar med att allmänheten betalar för produkterna de producerar. Men likväl är deras funktioner också samhällsviktiga, och därför bör deras verksamhet också ligga i regeringens intresse. Om trenden med sänkta mjölkpriser fortsätter i den här riktningen finns det få, om ens några, bönder som har råd att fortsätta. Norrmejerier utgör en viktig kugge i samhällsmaskineriet eftersom de idag är det enda mjölkföretaget som hämtar mjölk från mjölkgårdar i hela norra Sverige. Vi i Centerpartiet känner en oro för att det inte skulle finnas några andra mjölkföretag som skulle vara intresserade av att ta över och hämta mjölk från de gårdar som Norrmejerier i dag hämtar ifrån på grund av de långa avstånden. I värsta fall skulle det innebära att mejeriproduktionen förpassas till södra Sverige och att våra jordbruksmarker i norr inte längre används i samma utsträckning. I förläningen skulle det i sin tur innebära ännu större problem.

Vi kan konstatera att mjölkproduktionen och Norrmejerier är viktiga för samhället, och att signalerna nu är tydliga. Centerpartiet i Västerbotten kräver därför att regeringen gör något åt den tuffa situationen för Norrmejerier, för att rädda de norrländska mjölkbönderna.

Mattias Larsson, ordförande Centerpartiet Västerbotten

Julia Algotsson, vice ordförande Centerpartiet Västerbotten