Efter stämman-snack med Julia Algotsson

Julia Algotsson på plats i Örebro.

Nu har det gått en vecka sedan årets partistämma avslutades. Vi passade på att prata lite med Julia Algotsson, vice distriktsordförande och delegationsledare för Västerbottensombuden.

Hej Julia! Du var ombud och delegationsledare för hela Västerbottensgänget på partistämman, hur var upplevelsen som helhet?

- Upplevelsen var jättebra! Vi var ett stort gäng som åkte från Västerbotten, hela 23 ombud, och vi hade långa men inspirerande dagar. Det var kul att få rösta fram ett nytt skolprogram som Madeleine Jakobsson hade varit med och tagit fram, det är inte alltid vi har en Västerbottning som lett en arbetsgrupp. Utöver all skarp politik så är partistämman också ett gott tillfälle att prata med politikerkollegor från andra kommuner och regioner, så det var värdefullt för mig. Och banketten var såklart en höjdpunkt!

Vill du berätta lite om någon av frågorna som västerbottensombuden drev på lite extra kring?

- Vi var uppe inom flera områden, men främst för att lyfta perspektiven om norra Sverige. Trots att Centerpartiet, till skillnad från många andra partier, är ett parti med stark förankring i lands- och glesbygd så är det inte alla som förstår hur förutsättningarna skiljer sig mellan våra landsändar. Därför hade vi ett gott samarbete mellan de fyra nordligaste länen där vi tillsammans bidrog till en nyanserad debatt. Västerbottens ombud var bland annat uppe och pratade om vikten av att hålla BB Lycksele öppet, hur Inlandsbanan är en del av den gröna omställningen och att vi behöver satsa på Norrbottniabanan. 

Det fattades mängder av beslut i helgen, är det någon fråga som du tror kommer att påverka oss i Västerbotten lite extra?

- Ja, det mesta som vi har fattat beslut om kommer på något vis påverka oss, men det nya Landsbygdsprogrammet innehåller flera förslag som är viktiga för Västerbotten. Exempelvis beslutade stämman om att arbeta fram ett system där man kan skriva av studieskulderna för nyexaminerade som flyttar till glesbygdskommuner, där deras kompetens är en brist. På lång sikt är det här givetvis inte den enskilt bästa lösningen för glesbygden, men på kort sikt hade det gjort en enorm skillnad för många av våra små kommuner. Det är ett första steg och ett av många som behövs för att få bukt med den kompetensbrist som råder ute i landet. Ett annat beslut som är viktigt för Västerbotten är det om barnmorskeledda förlossningsavdelningar, som ska komplettera de större sjukhusen och därmed garantera att kvinnor får en trygg och nära vård. 

Du jobbar ju till vardags med frågor som rör de gröna näringarna, vilket är en otroligt viktig och het fråga, ser du någon specifik fråga som känns extra viktig utifrån det perspektivet?

- Ja precis, kanske hetare än nånsin just nu! Centerstämman tog flera beslut som de gröna medlemsorganisationera också driver på kring. Ett exempel är behovet av en översyn av Jordförvärvslagen. Lagen har ett syfte att dels balansera jord- och skogsägandet mellan in- och utbor, men också mellan privat ägd mark och andel bolagsägd mark. Den här balansen är jätteviktig för att ha en fortsatt levande landsbygd, så den har en viktig funktion, men dessvärre finns flera kryphål. Jag är därför glad att C nu enats om att arbeta för en revidering av lagen.

En annan stor fråga som jag vet efterfrågas av skogsägare och medlemsorganisationerna är den om alternativa skydd i skogsbruket. Idag finns det alldeles för få alternativ i verktygslådan när hotade arter ska skyddas och värnas, vilket ibland leder till totalstopp för skogsbruket trots att man hade kunnat fortsatt om det gjordes justeringar i brukandet. Centerstämman röstade därför för att ta fram en ny typ av ersättning till de skogsägare som anpassar sitt skogsbruk till förmån för hotade arter. 

Slutligen, vad tyckte du var roligast med hela partistämman?

- Hmm, det roligaste var nog att gå upp i talarstolen! Men förutom det så tyckte jag att CUF:s kampanj om att gå med i Euro-samarbetet var roligt. Trots att stämman röstade emot förslaget och därmed vill behålla den svenska kronan så var de väl förberedda och hade goda argument i talarstolen. Under pausen, inför debatten, hade de delat ut Euro-chokladmynt till alla ombud och printat ut 100 Euro-sedlar med skrivna argument på baksidan. Mycket kreativt!