Umeå
Centerpartiet lokalt

Våra representanter

Våra representanter i kyrkoråd och församlingar inom Umeå:

HÖRNEFORS FÖRSAMLING

Kyrkofullmäktige


Ann-Louise Eriksson, ordinarie

Inger Bylen, ersättare

Sven-Erik Forsgren, ordinarie
Kyrkoråd


Ann-Louise Eriksson, ordinarie

Sven-Erik Forsgren, ersättare

SÄVAR-HOLMÖN FÖRSAMLING


Kyrkofullmäktige


Eric Bergner, ordinarie (ordförande)

Björn Kriström, ersättare

Robert Axebro, ordinarie

Myrthi Åström, ersättare

Inge-Britt Jonsson, ordinarie

Set Jonsson, ersättare

Tord Johansson, ordinarie


Brita Bergner, ordinarie


Ulla Gustafsson, ordinarie
Kyrkoråd


Eric Bergner, ordinarie

Brita Bergner, ersättare

Inge-Britt Jonsson, ordinarie

Ulla Gustafsson, ersättare

Tord Johansson, ordinarie

Björn Kriström, ersättare

UMEÅ PASTORAT


Kyrkofullmäktige


Monika Sandström, ordinarie (2:a vice ordf)

Lennart Persson, ersättare

Rune Sjöström, ordinarie

Doris Grellmann, ersättare

Maria Karlsson, ordinarie

vakant

Rolf Appelblad, ordinarie


Ulla-Britt Färm-Wallgren, ordinarie
Kyrkoråd


Rune Sjöström, ordinarie

Maria Karlsson, ersättareFörsamlingsråd


Tegs församling: Ulla-Britt Färm-Wallgren, ersättare


Umeå stads församling: Åke Gustafsson, ersättare


Umeå landsförsamling: Maria Karlsson, ordinarie


Umeå Maria församling: Johanna Hedlund, ordinarie


Ålidhems församling: vakant
Tavelsjö församling


Monika Sandström, ordinarie (ordförande)

Doris Grellmann, ersättare

Rolf Appelblad, ordinarie