Umeå
Centerpartiet lokalt

Våra representanter

Våra representanter i kyrkoråd och församlingar i Umeå Kommun:

 HÖRNEFORS FÖRSAMLING
Kyrkofullmäktige
Ordinarie:
- Ann-Louise Eriksson
- Sven-Erik Forsgren

Ersättare:
- Inger Bylén

Kyrkoråd
Ordinarie:
- Ann-Louise Eriksson
Ersättare:
- Sven-Erik Forsgren

SÄVAR-HOLMÖN FÖRSAMLING
Kyrkofullmäktige
Ordinarie:
- Eric Bergner, Bullmark, ordförande
- Robert Axebro, Bullmark
- Inge-Britt Jonsson, Bodbyn
- Tord Johansson, Täfteå
- Brita Bergner, Bodbyn
- Ulla Gustafsson, Sävar

Ersättare:
- Björn Kriström, Furunäs
- Myrthi Åström, Tväråmark
- Set Jonsson, Hemmesmark

Kyrkoråd
Ordinarie:
- Eric Bergner, Bullmark
- Inge-Britt Jonsson, Bodbyn
- Tord Johansson, Täfteå

Ersättare:
- Brita Bergner, Bodbyn
- Ulla Gustafsson, Sävar
- Björn Kriström, Furunäs

UMEÅ
Kyrkofullmäktige
Ordinarie:
- Monika Sandström, Tavelsjö, 2:a vice ordf
- Rune Sjöström, Berghem
- Maria Karlsson, Hissjö
- Rolf Appelblad, Tavelsjö
- Ulla-Britt Färm-Wallgren, Stöcksjö

Ersättare:
- Lennart Persson, Hissjö
- Doris Grellmann, Tavelsjö
- Tobias Gillberg, Tomtebo

Kyrkoråd
- Rune Sjöström, ordinarie
- Maria Karlsson, ersättare

Församlingsråd
Tegs församling, Ulla-Britt Färm-Wallgren, ersättare
Umeå Stadsförsamling, Eva Mörtsell, ersättare
Umeå landsförsamling, Maria Karlsson, ordinarie
Umeå Maria församling: Johanna Hedlund, ordinarie
Ålidhems församling, Tobias Gillberg, ordinarie

Tavelsjö församling:
- Monika Sandström, ordförande
- Rolf Appelblad ordinarie
- Doris Grellmann, ersättare