Umeå
Centerpartiet lokalt
  • / Kalender
  • / Års- och nomineringsstämma

Års- och nomineringsstämma

Umeå Centerkrets håller Års- och Nomineringsstämma den 19 februari 2018.

Fastställande av valsedlar till Umeå kommunval 2018 samt sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Plats Ersboda Folkets Hus kl 19.00

Handlingar:
Förslag till föredragninglista
Verksamhetsberättelse 2017
Valberedningens förslag
Nomineringskommitténs förslag