Umeå
Centerpartiet lokalt
  • / Kontakt
  • / Ledamöter i kommunens nämnder

Ledamöter i kommunens nämnder

Byggnadsnämnd

Ledamot:

Ersättare:

Eric Bergner

Lennart Persson

Tel: 070-675 73 30

070-209 73 55

Eric.bergner@umea.se

Lennart.persson2@umea.se

 

Fritidsnämnd

Ledamot:

Ersättare:

Solveig Granberg

Robert Axebro

Tel: 070-220 78 26

Tel: 072-219 87 75

Epost: solveig.granberg@centerpartiet.se

Epost: robert.axebro@gmail.com

 

För- och grundskolenämnd

Ledamot:

Ersättare:

Sven-Olov Edvinsson

Ellinor Hansson

Tel: 070-602 66 34

Tel: 070-290 39 00

Epost: sven-olov.edvinsson@umea.se

Epost: ellinor.hansson@umu.se

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd

Ledamot:

Ersättare:

Ron Mahieu

Delia Zadius

Tel: 073-058 01 52

Tel: 073-405 06 31

Epost: ron.mahieu@umu.se

Epost: delia.zadius@gmail.com

  

 

Indvid- och familjenämnd

Ledamot:

Ersättare:

Anna-Karin Sjölander

Gunnel Lagerkvist

Tel: 070-214 10 20

Tel: 070-327 83 80

Epost: anna-karin.sjolander@umea.se

Epost: gunnel.lagerkvist@centerpartiet.se

  

 

Jämställdhetsutskottet

Ledamot:

 

Solveig Granberg

 

Tel: 070-220 78 26

 

Epost: solveig.granberg@centerpartiet.se

 

 

Kommunfullmäktige

Vice Ordförande:

Gruppledare:

Sven-Olov Edvinsson

Mattias Larsson

Tel: 070-602 66 34

Tel: 070-682 17 19

Epost: sven-olov.edvinsson@umea.se

Epost: mattias.larsson@umea.se

  

Ledamot:

Ledamot:

Anna-Karin Sjölander

Eric Bergner

Tel: 070-214 10 20

Tel: 070 675 73 30

Epost: anna-karin.sjolander@umea.se

Epost: eric.bergner@umea.se

  

Ersättare:

 

Solveig Granberg

 

Tel: 070-220 78 26

 

Epost: solveig.granberg@centerpartiet.se

 
  

 

Kulturnämnden

Ledamot:

Ersättare:

Lars-Erik Edlund

Inger Renström

Tel: 070-595 33 82

Tel: 0730-30 35 81

Epost: lars-erik.edlund@nord.umu.se

Epost: inger.renstrom@gmail.com

  

 

Miljö- o Hälskoskyddsnämnd

Ledamot:

Ersättare:

Maja Westling

Dennis Sirén

Tel: 070-772 88 76

Tel: 070-301 14 36

Epost: maja.westling@centerpartiet.se

Epost: dennis.siren@centerpartiet.se

  

 

Näringslivs- o Planeringsutskott

Ledamot:

Ersättare:

Mattias Larsson

Anna-Karin Sjölander

Tel: 070-682 17 19

Tel: 070-214 10 20

Epost: mattias.larsson@umea.se

Epost: anna-karin.sjolander@umea.se

  

 

Personalutskott

Ledamot:

Ersättare:

Mattias Larsson

Anna-Karin Sjölander

Tel: 070-682 17 19

Tel: 070-214 10 20

Epost: mattias.larsson@umea.se

Epost: anna-karin.sjolander@umea.se

  

 

Teknisk nämnd

Ledamot:

Ersättare:

Fredrik Rönn

Erik Weinehall

Tel: 070-323 63 83

Tel: 070-2114395

Epost: fredrik.ronn@innertavle.se

Epost: weinehall@gmail.com

  

 

Äldrenämnd

Ledamot:

Ersättare:

Eric Bergner

Sara Häggström

Tel: 070-675 73 30

Tel: 070-559 96 54

Epost: eric.bergner@umea.se

Epost: haggstrom.sara@gmail.com