Umeå
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Lindberg i Umeå vill bygga en mur mot landsbygden

Lindberg i Umeå vill bygga en mur mot landsbygden

Debattinlägg av Robert Axebro, centermedlem i Bullmark. Infört i VK 20161205
Läs mer av Robert på hans blogg
Umeås politiska ledning saknar strategier för tillväxt på landsbygden. Beslut motverkar snarast tillväxt, till exempel beslut om nedläggning av skolverksamhet. Ledningen vägrar dock konsekvent att lyfta blicken och försöka se bortom Rådhustorget. Sluta fantisera – och ta fram nya mål som grundar sig på verklighetsförankrade prognoser och fakta.

Utifrån målet på 200 000 invånare haltar tillväxten betänkligt, det behövs 80 000 nya Umeåbor. Strategin som valts för att nå målet bygger till stor del på förtätning av centrala Umeå. Idag bor 80 000 personer inom Umeås tätort och det ska alltså rymmas lika många till på samma yta, känns det lockande? För vissa kanske, men måste verkligen alla nya Umeåbor bo ovanpå Utopia?

30 procent av Umeåborna bor utanför stan, vilket vore rimligt även i ett framtida Umeå. Behålls proportionerna bör det planeras för 24 000 nya invånare utanför Umeås tätort och det finns faktiskt vissa planer på att bygga i kommundelarnas tätorter, t.ex. i Sävar. Kikar vi på hur det ser ut i Sävar så ser vi att endast 40 procent bor i tätorten. Resten bor alltså ute i byarna, men där finns inga byggplaner.

Det är uppenbart att Umeås politiska ledning saknar strategier för tillväxt på landsbygden. Politiska beslut som fattas motverkar snarast tillväxt, t.ex. beslut om nedläggning av skolverksamhet. Kortsiktiga beslut för att spara pengar i enskilda nämnder får dessutom omvänd effekt på Umeås totala ekonomi. Men eftersom ingen tar ansvar för helheten ökar kommunens kostnader medan politikerna i nämnderna svär sig fria och hävdar att det inte är deras ansvar att tänka utanför sin budget.

I andra kommuner har polletten dock trillat ner och politikerna inser att landsbygden är en viktig del i ett hållbart växande samhälle. I Mariestad har Centerpartiet varit drivande i arbetet med att ta fram en långsiktig landsbygdsstrategi. Målet är bl.a. att skapa goda förutsättningar för boende i närhet till förskola och skola åk 1-6, för alla som bor i kommunen. Man vill inte att barnen ska behöva åka skolskjuts. Även i Sundsvall har det beslutats om en ny landsbygdsplan med tydliga mål för landsbygdens utveckling.

Dessa goda exempel står i skarp kontrast till Umeå, för här försämras successivt möjligheterna till skolgång nära hemmet för de som bor på landsbygden. Umeås politiska ledning föredrar av oklar anledning att låta barnen åka skolskjuts, vilket för övrigt blir dyrare för kommunen. Det rimmar väldigt illa att en kommun som försöker framstå som en förebild gällande hållbarhet och miljöfrågor väljer att transportera en ökande andel barn med buss och taxi. Men å andra sidan så är detta inget som syns i kommunens påkostade Green City-presentationsmaterial, så då gör det kanske inte så mycket.

Det finns även ett nationellt landsbygdsprogram, som välsignats av landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. Programmet syftar bl.a. till att utveckla landsbygden samt förbättra samhällsservicen. Prioriterade områden i programmet är miljö, hållbar utveckling och innovation. Vi kan dock konstatera att Umeå här väljer att göra precis tvärtemot. Genom att skära ner på skolan och andra grundläggande samhällsfunktioner motverkar man intentionerna i landsbygdsprogrammet. Betyget för våra politiker blir således kraftigt underkänt på samtliga punkter.

Om Hans Lindberg verkligen menar allvar med fantasimålet 200 000 invånare så måste han inse att landsbygden inte är någon tärande parasit! Landsbygden är en vital komponent i arbetet med att skapa en hållbar strategi för befolkningsutveckling och till skillnad från i centrala Umeå så finns det gott om plats för nya skattebetalare.

Vår politiska ledning vägrar dock konsekvent att lyfta blicken och försöka se bortom Rådhustorget. Så tyvärr måste vi inse att Umeås landsbygd är förlorad med den sittande socialdemokratiska ledningen. Den enda räddningen vore nog om Umeå fick tävla mot ett par andra okända städer om titeln som ”Europas landsbygdskommun”. För det är uppenbart att politikerna i Umeå gör vad som helst för att vinna internationellt erkännande i diverse låtsastävlingar.

Ska vi annektera Skellefteå? Är det förresten någon som undrar var alla nya Umeåbor ska komma ifrån? Statistiken för Västerbotten och de angränsande länen gällande inflyttnings- och födelseöverskott är ju inte någon munter läsning. Så lite krasst måste vi i princip tömma både Skellefteå och Vännäs på människor om vi ska nå målet i tid. Fullt rimligt eller hur!

Det är hög tid att sluta fantisera och istället ta fram nya mål som grundar sig på verklighetsförankrade prognoser och fakta. Kombinera sedan detta med långsiktiga och hållbara strategier som inkluderar hela Umeå så kanske det kan bli någon ordning på torpet. Vem vet - muren mot landsbygden kanske rent av kan försvinna…