Centerpartiets budgetförslag för 2018

Mer pengar till för- och grundskolenämnden, flera satsningar på områden utanför Umeå centralort och en central lönereserv om 30 miljoner kronor, det är några av de satsningar som Centerpartiet i Umeå gör i sitt förslag till budget för 2018.

Centerpartiet i Umeå har idag släppt sitt förslag till budget för 2018. Bland annat föreslås satsningar till För- och grundskolenämnden för att fortsätta arbetet för att nå 15-barnsmålet, men även satsningar som inte behöver kosta mer, så som att i större utsträckning upplåta skollokaler på helg- och kvällstid till självkostnadspris.

- Vi i Centerpartiet vill minska investeringarna och ha ett överskott på 1% i årets budget, detta för att klara de ekonomiska utmaningarna som på sikt inte kommer att bli mindre. Av samma skäl så vill vi att en del av AB Bostadens bestånd försäljs, även om man säljer en del av beståndet så finns ju bostäderna kvar. Det skulle dessutom möjliggöra för AB Bostaden att öka nyproduktionen, säger Mattias Larsson, gruppledare.

Flera nämnder står inför betydande volymökningar och detta måste givetvis så långt det är möjligt kompenseras, samtidigt vet vi att en väldigt stor del av kommunens kostnader är löner. Att lägga ut hela löneökningen i ramarna gör att det kan slå väldigt hårt för nämnder som drabbas av större löneökningar. Därför behåller Centerpartiet 30 miljoner i en central lönereserv i årets budgetförslag.

Centerpartiet fortsätter även satsningarna på landsbygden, bland annat mellanstadierna i Botsmark och Bullmark, och ett permanentat stöd till de enskilda vägarna. I förslaget satsas även pengar till en ny bokbuss eftersom den nuvarande inte får köra inom miljözonen i centrum och därför inte kan angöra det nya biblioteket, något som sker på landsbygdens bekostnad.

- Det märks tydligt att det nuvarande styret i kommunen väljer att spara in på landsbygden när pengarna tryter. Idag bor drygt en fjärdedel av Umeås invånare utanför centralorten, men i Socialdemokraternas och Miljöpartiets Umeå verkar de invånarna inte räknas. Vi i Centerpartiet ser och vill satsa på hela kommunen, avslutar Mattias Larsson, gruppledare.