Protokollsanteckning angående avyttring av delar av AB bostadens bestånd

AB Bostaden

På Kommunfullmäktige 30 oktober togs frågan om försäljning av delar av AB Bostadens bestånd åter upp. Här kan du läsa den protokollsanteckning som Centerpartiet lämnade in i samband med beslutet.

Protokollsanteckning ärende 240/17

Överlåtelse av fastigheterna Gnejsen 95, Gnejsen 96, Gnejsen 97, Gnejsen 98, Flintan 4, Flintan 5, Hönsfjädern 1, Trandansen 1 och Flyttfågeln 6 i Umeå genom dotterbolag till Heimstaden Bostad Portalen AB före årsskiftet 2017/2018.

Centerpartiet anser att överlåtelsen av dessa bostäder är en klok åtgärd, genom denna affär så minskas kommunkoncernens samlade låneskuld, Bostaden får lös kapital för långsiktigt underhåll och ytterligare en långsiktig hyresaktör etablerar sig i Umeå vilket kommer ge ett ökat utbud av bostäder.

Samtidigt är vi besvikna över att ärendet måste hanteras på nytt i Kommunfullmäktige, endast på grund av Socialdemokraternas rädsla för att i ärendemeningen för beslutet i våras tala klarspråk om vad fullmäktige skulle besluta om.

Tydlighet om vad beslut gäller är en grundförutsättning för att Umeås medborgare och väljare skall känna tilltro till de beslut vi fattar i fullmäktige, det saknades i våras.

För Centerpartiet
Mattias Larsson, Gruppledare