Rädda länslasarettet!

Centerpartiet har länge stridit för att stoppa rivningen av gamla länslasarettet, både på kommunal nivå och i landstinget.

Föreningen för Byggnadskultur i Umeå har till Riksantikvarieämbetet överklagat Länsstyrelsens beslut om att säga nej till en byggnadsminnesförklaring av gamla länslasarettet i Umeå. Centerpartiet i Umeå och i landstinget vill med anledning av detta återigen deklarera våra ställningstaganden i frågan om rivningen av gamla länslasarettet.

- Byggnaderna har ett dokumenterat historiskt, kulturhistoriskt och konstnärligt värde. De tillhör de fåtal kvarvarande byggnader som kan spegla utvecklingen av hälso- och sjukvården i Västerbotten, säger Mattias Larsson, gruppledare Umeå.

Landstingets egna fastighetsutredningar visade att det fanns ett flertal alternativ och lämpliga platser inom sjukhusområdet där en psykiatribyggnad skulle kunna placeras istället.

- Det finns dessutom ett behov av undervisnings- och administrationslokaler som inte tillgodoses, och det behovet blir inte mindre om det gamla länslasarettet rivs, säger Ewa-May Karlsson, gruppledare för Centerpartiet i landstinget.