Centerframgångar i ny översiktsplan för Umeås landsbygd

Under dagens möte med näringslivs- och planeringsutskott i Umeå kommun behandlades förslaget på Tematisk översiktsplan för landsbygden (TÖP). I det förslag som klubbades, och som nu går vidare till kommunfullmäktige, fanns flera förslag från Centerpartiet inskrivna.

- Det här är en rejäl seger för Centerpartiet och för landsbygden, säger Mattias Larsson, gruppledare för Centerpartiet i Umeå.

Det handlar om jämlik syn på tillväxt och utveckling, fler utpekade tillväxtstråk, uppmuntrande av nya byar och en säkrare trafiksituation i byarna. Centerpartiet har under en lång tid stridit för att kommunen som organisation ska se till hela kommunbefolkningen, och inte bara de boende i tätorten. När de yrkanden som C lagt under remissrundorna nu tydligt syns i slutförslaget som går upp till kommunfullmäktige i slutet av augusti går landsbygden stärkta framåt.

- En av de tydligaste förändringarna från det ursprungliga förslaget mot det vi bifallit idag handlar om en utökning av tillväxtstråken. Vi i Centerpartiet har påpekat att de första stråken redan har stark utveckling, och att stråk med idag svag utveckling också borde tas med, i dagens program finns både Sävarådalen och stråket längs med väg 364 med, något som vi stridit för, säger Larsson.

Så som de gamla skrivningarna var formulerade verkade kommunens hållning vara att låta landsbygden leva sitt eget liv, och att kommunen bara förhöll sig till den utveckling som skett. Med de nya skrivningarna tar kommunen tydligare aktiv ställning för tillväxt och utveckling på kommunens landsbygd. Den döda handen har lyfts och det bådar gott för det fortsatta arbetet att stärka jämlikheten mellan hela kommunens befolkning.


Centerpartiets förslag som nu finns med i Översiktsplanen:

  • Jämlik syn på utveckling tillväxt i både tätorter och landsbygd
  • Ny byabebyggelse
  • Fler tillväxtstråk i hela kommunen
  • Säkrare trafikmiljöer i byarna