Låt Dåva göra dubbel miljönytta

Dåva kraftvärmeverk. Foto: Umeå energi

Pressmeddelande 180704 "Annie Lööfs stora klimatnyhet på Valkonventet var Centerpartiets mångmiljardsatsning på minusutsläpp – en satsning på ny teknik som tar bort koldioxid från atmosfären. Detta var ett nationellt utspel inom ramen för Centerpartiets klimatpolitik.

- Nedbrutet på konkret nivå handlar det i Sverige om ett 30-tal anläggningar, i första hand pappers- och massabruk samt kraftvärmeverk, som anses ha bra potential för att snabbt komma igång med minusutsläpp. Och en av dessa anläggningar är Dova kraftvärmeverk här i Umeå, säger Mattias Larsson, gruppledare för Centerpartiet i Umeå. "

Det finns idag teknik för att inte bara minska utsläppen utan göra dem negativa. Detta genom att inlagring av koldioxid från förbränning samlas in och fångas i underjordiska reservoarer. Givet att tekniken kring minusutsläpp är så ny kommer de regioner som investerar i minusutsläpp i praktiken att bli världsledande på koldioxidreduktion. Centerpartiet vill satsa 3,4 miljarder på testanläggningar och ett skatteavdrag för företag som använder tekniken. Satsningen har en enorm potential för Umeå som har ett stort kraftvärmeverk och kan gå före genom att satsa på en sådan testanläggning.

- Tekniken går ut på att lagra koldioxid som kommer från förnybara källor och därför redan är en del av kretsloppet. På det sättet kan vi inte bara minska utsläppen, vi kan ta bort dem från atmosfären. Umeå har ideala förutsättningar och stor potential för denna typ av ny grön teknik. Vi kan ta på oss den gröna ledartröjan och bli världsledande inom minusutsläpp och koldioxidlagring, säger Larsson.