Vi står upp för valfriheten!

På decemberfullmäktige diskuterades återigen frågan om att byta ut LOV (lagen om valfrihet) mot LOU (lagen om offentlig upphandling). Vi i Centerpartiet står fast vid att Umeå måste behålla den riktiga valfriheten och kommer därför alltid att rösta för att behålla LOV.

Idag finns både privata och offentliga aktörer som bedriver verksamhet inom välfärden i Umeå. Att det finns många utförare i vården för att du som patient själv kan välja vilken vårdgivare du vill gå till eller vem som ska komma och hjälpa dig i ditt hem om du har hemtjänst. Att ha olika utförare att välja mellan bidrar också till högre tillgänglighet och skapar dessutom nya företag.

Vi vet att människors behov och önskemål är olika. Vi vet också att en kontinuitet skapar trygghet både för dig som behöver hjälp och för dig som är anställd för att hjälpa - oavsett om det är i ett privat företag eller i den kommunala verksamheten. Den kontinuiteten försvinner om vi inför LOU.

Sedan 2005 har det gått att välja mellan olika utförare i hemtjänsten i Umeå kommun, nöjdheten har alltsedan dess ökat. Enligt Socialstyrerelsens brukarundersökning 2018 har Umeå landets högsta kundnöjdhet i hemtjänsten med 94 %, detta innefattar både de brukare som valt privata och kommunala alternativ. Den valmöjlighet vill vi värna!

Vill du läsa mer om vad vi gick till val på? Läs mer om Trygghet i hela Umeå.