Den nordliga dragningen är att föredra

På tisdagen yttrade sig Umeå kommunstyrelses planeringsutskott om järnvägsplanen för Norrbotniabanan, och förordar en central dragning genom Sävar. Centerpartiet förordar dock linje norr, som de sammantaget menar ger de bästa förutsättningarna för en långsiktigt hållbar utveckling av Sävar och Umeå.

- En nordlig dragning ger de bästa möjligheterna att ansluta sågen i Sävar med ett industrispår, vilket är viktigt både för sågens möjligheter att utvecklas men även för att minska klimatpåverkan, säger Mattias Larsson, gruppledare.

Den nordliga dragningen är det som Centerpartiet hela tiden förordat sedan de olika förslagen presenterades. Utöver att möta önskemålen från Norra skogsägarna och sågen, så kommer det inte heller att störa Skogforsks anläggning, vilket Trafikverkets förslagna sydliga dragning gör.

- Dessutom känns det dumt att lägga Norrbotniabanan vägg i vägg med Sävar skola, 24 tågpassager per dygn är inte den lärmiljö våra barn behöver, avslutar Larsson.