Yrkanden Skolstruktur 2.0

Vid dagens sammanträde med För- och Grundskolenämnden beslutades om inriktningen av den kommande skolstrukturen i Umeå kommun. Centerpartiet la två yrkanden som tyvärr inte fick bifall av nämnden.

- Vi i Centerpartiet vill utveckla, inte avveckla, skolorna på landsbygden. Det är fullständigt fel att som nu blir fallet tvinga barnen på delar av Umeås landsbygd att åka buss in till stan, säger Ron Mahieu, ledamot i För- och grundskolenämnden för Centerpartiet.

Centerpartiet yrkade att en ny- och ombyggnation av F-6-skolan i Brännland inklusive markåtgärder skulle förordas, i enlighet med det alternativa förslag i utredningens förslag om skolstruktur och behov av investeringar 2020-2031. Som tillägg till det uppdrag som förvaltningen fått av nämnden att före november 2021 lämna förslag på skolstruktur i Stöcke/Stöcksjö samt hantering av skolplacering för elever i Stöcke med omland, yrkade Centerpartiet att inkludera Sörmjöle skola. Detta efter framtagande av prognos avseende antal barn i området för perioden 2030–2050. Tyvärr gick inget av yrkandena igenom på nämndens sammanträde.

- Har man bosatt sig utanför stan så vill man i allmänhet att sina barn också ska få gå i skola där, avslutar Mahieu.