Insändare: Vi har ingen elbrist vare sig i Sverige eller i Västerbotten

Mattias Larsson (gruppledare i Umeå och distriktsordförande för Centerpartiet Västerbotten) och Rickard Nordin (riksdagsledamot och Centerpartiets energi- och klimatpolitiske talesperson) har skrivit en insändare som bland annat publicerats i Västerbottningen och Norran. Läs den nedan.

De senaste veckornas energidebatt har återigen handlat om kärnkraftens vara eller icke vara. Inget kunde vara mer tröttsamt eller felriktat!

Debatten utgår från om vi har eller inte har för lite el i Sverige, då är det inte konstigt att diskussionens fokus landar fel, eftersom det råder kapacitetsbrist och inte effektbrist i Sverige. Problemet är alltså att elen inte når dit den behövs, inte att det finns för lite el.

Däremot har priserna ökat. Det beror på att det varit kallt och många värmer sina hem mer med el, vindkraften har inte levererat fullt ut och viss kärnkraft har haft problem. Allt detta har lett till en debatt om mer kärnkraft eller mer förnybart. Trots att båda delar varit upphov till problematiken. Det är dock bekvämt för trötta partier som inte orkar se problemen som finns på systemnivå att falla tillbaka i en kärnkraftsdebatt.

Sanningen är att de lösningar som verkligen skulle göra skillnad här och nu är helt andra. Vi har ett flertal olika verktyg att tillgå som inte endast handlar om ökad elproduktion. Här har Centerpartiet lagt fram ett antal olika förslag som fokuserar på lösningar snarare än att skruva upp tonläget än mer i debatten.

För det första finns det en enorm potential kvar att energieffektivisera. Vi har inte problem konstant i elsystemet utan bara de få timmarna när vi använder som mest el. Bara i hushållssektorn går det att kapa användningen med 25% med energieffektiviseringsåtgärder. Vi vill därför att det gröna avdrag som infördes vid årsskiftet ska vidgas till att gälla både energieffektivisering och lösningar för smarta hem.

För det andra vill vi öka överföringskapaciteten. Det finns gott om kraft i norra Sverige som inte kan föras vidare söderut, eftersom näten är för gamla och dåliga. Att bygga ut näten, och således överföringskapaciteten, blir också viktig när norra Sverige framöver får mer industri, för att kunna minska behovet av vattenkraft där när det blåser mycket i hela Sverige. Ökad överföringskapacitet kommer även vara viktigt för oss i Västerbotten med tanke på de stora investeringar vi ser i länet som exempelvis Northvolt i Skellefteå.

För det tredje vill vi öka satsningarna på lagring i både batterier, vätgas och i vattenkraftens magasin. Det gör att vi kan minska behovet av extra produktion eller import när systemet är som mest ansträngt.

Det här är frågor som gör skillnad på riktigt, som går att införa med kort varsel och som vi nu lägger fram för att få ett slut på en debatt som inte leder någonstans. Att krampaktigt hålla fast vid en kärnkraftsdebatt som i bästa fall kan leverera nya verk tidigast om 15-20 år får bara till effekt att vi låser in oss i nuvarande system med dess problem ytterligare decennier framåt. Låt oss istället använda de lösningarna som finns här och nu. Och agera omedelbart!

Rickard Nordin (C), Klimat- och Energipolitisk talesperson

Mattias Larsson (C), Distriktsordförande Västerbotten