Insändare: Ökad livsmedelsproduktion i Umeå kräver att man tänker efter före!

Insändare av Eric Bergner och Mattias Larsson.

Från Centerpartiets sida välkomnar vi det intresse som nu väckts kring den lokala livsmedelsproduktionen och behovet av en ökad självförsörjningsgrad avseende livsmedel i länet.

Något som verkligen hamnat i fokus nu när föreslaget till Regional Livsmedelsstrategi nu är ute på remiss.

Det man måste komma ihåg när det kommer till livsmedelsproduktion är att det kräver utrymme, utrymme för odling, djur och maskiner.
Dessutom blir behoven av utrymme större i takt med att djuren blir fler på de gårdar som bedriver ett aktivt jordbruk och samma sak sker med traktorer och maskiner, de blir större!

Ett aktivt jordbruk genererar lukt, buller, damm och annat som en villaägare, inte vill ha på nära håll. I området kring Stöcksjö, Degernäs och Stöcke finns några av Västerbottens bästa odlingsförutsättningar, investeringar görs och kommer att göras allt i syfte att utveckla produktionen av livsmedel.

Det måste därför finnas alternativ till villaområden som inte skapar framtida konflikter mellan lantbruksnäringen och villaägare

Därför kommer Centerpartiet i Umeå att yrka avslag på det förslag till detaljplan för Stöcksjö 7:9 och Stöcksjö S:1 som skall upp för beslut i kommunfullmäktige.

Vi tycker det är jättebra att det skall byggas fler bostäder på landsbygden men denna plan tar inte alls hänsyn till den tunga trafik som alstras av att det i Stöcksjöområdet bedrivs ett aktivt jordbruk, ett jordbruk som skapar den lokala livsmedelsproduktion som alla nu säger sig värna om.

Att blanda stora traktorer med cyklande barn är inte hållbart på något sätt och väljer Kommunfullmäktige att anta denna plan så kommer potentialen till lokal livsmedelsproduktion att begränsas.

Det finns utrymme för både fler bostäder och ökad livsmedelsproduktion på landsbygden runt Umeå, men då krävs det att man tänker efter före så förutsättningar skapas för både attraktivt boende och livsmedelsproduktion!

Eric Bergner (C), Byggnadsnämnden

Mattias Larsson, (C) Kommunstyrelsen