Interpellation: Stora klasser ett problem för hörselbarn

Interpellation inlämnad av Solveig Granberg till för- och grundskolenämndes ordförande Moa Brydsten. Läs den i sin helhet här nedan.

Hagaskolan utger sig för att bedriva hörselverksamhet men så ser det inte ut i verkligheten. Det var en bra tanke som fungerade bra de första åren men inte nu.

När Hörselspåret, som det kallades, infördes fick skolan stora summor för att rusta upp och göra den lämplig för elever med hörselnedsättning. År 2012 fick Hagaskolan 33 miljoner för att de skulle bli ett kompetenscentrum för specialpedagogik med inriktning för elever med hörselnedsättning och på särskola.

Tidigare har barn med hörselnedsättning varit tvungna att åka till statliga Kristinaskolan i Härnösand eller Birgittaskolan i Örebro. Nu skulle eleverna integreras på Hagaskolan och klasserna vara små med max 15 elever.

Det som utlovats har nedmonterats i det tysta och klasserna är nu dubbelt så stora. Dels räcker inte de tekniska hjälpmedlen till och stort problem är att klassrummen inte kan möbleras så att eleverna med hörselnedsättning kan avläsa alla sina klasskamrater. De får sitta med ryggen mot varandra.

Teckenspråkskommunikatörerna som finns får ofta jobba som lärare men är öronmärkta för hörselbarnen. På vissa lektioner med halvklass finns inte någon teckenkommunikatör alls. Blir eleverna plötsligt hörande bara för det är halvklass? Elevernas behov av teckenkommunikatör förändras ju inte av hur stor klassen är! Klasstorleken gör också att barn med hörselskador inte får det stöd de behöver och föräldrarna upplever att deras barn försöker låtsas att de hör, allt för att inte sticka ut i mängden.

Små klasser är det viktigaste enligt Hörselskadades riksförbund, när man har barn med nedsatt hörsel i skolan. Föräldrarna märker att barnen inte hör som de skulle kunna göra eftersom skolresultatet blir sämre.

Mina frågor till Moa Brydsten är därför:

  1. Hur mycket pengar får skolan för hörselbarnen, eller går dessa öronmärkta pengar till den vanliga verksamheten i skolan?
  2. Varför finns det inte någon på skolan som har övergripande ansvar för hörselbarnen?

Solveig Granberg, Centerpartiet