Umeås Allianspartier presenterar: 19 gemensamma förslag inför budgetfullmäktige

Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna i Umeå presenterar idag gemensamma budgetuppdrag inför det kommande budgetfullmäktigemötet.

De gemensamma uppdragen präglas av en vilja att ge individer mer frihet, stärka företagsklimatet i kommunen samt sätta kvalitet före aktör i kommunens verksamhet.

De fyra partierna kommer liksom tidigare år att lägga fram separata budgetförslag, vilket är ett sätt att ge möjlighet för de olika partierna att profilera sig med sina hjärtefrågor.

- Vi har en gemensam målbild för Umeå kommun och vi samarbetar redan idag. Att vi lägger separata budgetar handlar endast om att varje parti ska ha möjlighet att tydligt kunna profilera sig, säger Mattias Larsson, gruppledare för Centerpartiet.

Allianspartierna vill också möta det växande intresset från umeborna att upptäcka kommunen, därför föreslår de bland annat att det ska tas fram mål för utveckling av befintliga och nya områden för friluftsliv och rekreation.

- Umeå växer och förtätas, därför ser vi ett behov av ytterligare mål för utveckling av gröna områden. Vi tror också att umeborna, och de som reser hit, även efter pandemin kommer att vara intresserade av friluftsliv och rekreation i närområdet, säger Larsson.

År efter år hamnar Umeå kommun alldeles för långt ner i Svenskt Näringslivs kommunranking av företagsklimat. Det signalerar att det finns ett behov av förändring. Det gångna året har också visat att kommunen behöver göra betydligt mer för näringslivet. Därför föreslår Alliansen bland annat att kommunstyrelsen ska se över vilka tillfälliga stöd som getts under coronapandemin som kan göras permanenta.

- Vi tror på Umeås företagare, oavsett om det är det är det nystartade företaget som tar sina första steg eller det stora internationella som gör miljardinvesteringar. Våra företag är viktiga nyckelspelare, som genom arbetstillfällen och skattepengar till det offentliga bidrar till en god välfärd. Detta måste tydligt återspeglas i den lokala kommunpolitiken för ett bättre företagsklimat, säger Anders Ågren, kommunalråd (M).

På området kommunal effektivisering finns flera förslag. De fyra partierna vill bland annat konkurrensutsätta både badverksamheten samt delar av städ- och IT-funktionerna.

- Kommunal effektivisering handlar om att få ut mer av varje skattekrona, det betyder också att det nödvändigtvis inte måste vara kommunen som utför all verksamhet. Vi har tidigare fått igenom Lagen om valfrihet (LOV) inom hemtjänsten, och där fungerar det utmärkt med annan verksamhetsutövare än kommunen, det tror vi gäller på fler områden, säger Björn Kjellsson, vice gruppledare för Liberalerna.

De borgerliga partierna håller valfrihet för enskilda individer högt, även inom välfärden. Äldreomsorgen ska kännetecknas av delaktighet, valfrihet och självbestämmande. Idag brottas äldreomsorgen med problemet att personal har bristande kunskaper i svenska vilket riskerar patientsäkerheten.

- Det ska vara en absolut självklarhet att en arbetsgivare säkerställer att personalen både förstår och gör sig förstådd hos de som de är satta att hjälpa. Därför vill vi att kommunen inför språktester i svenska vid anställning i äldreomsorgen. Det handlar i grunden om respekt för de som behöver hjälp, förutsättningar för en värdig äldreomsorg och det handlar om patientsäkerhet, säger Veronica Kerr, gruppledare för Kristdemokraterna.

Här kan du läsa alla uppdrag: Alliansens 19 gemensamma budgetuppdrag , 110 kB.