Motion: Årskort i kollektivtrafiken för kommunanställda

Motion inlämnad till kommunfullmäktige av Anna-Karin Sjölander och Maja Westling. Läs den i sin helhet här nedan.

Som stor arbetsgivare i en växande stad behöver vi hitta fler aktiviteter för att bidra till ett minskat miljöavtryck. Vi ska dessutom alltid sträva efter att bli en ännu bättre arbetsgivare, med personalförmåner som kan locka medarbetare att både stanna och söka sig till oss.

2018 biföll kommunfullmäktige Centerpartiets motion om att tillgängliggöra förmånscyklar för alla kommunanställda. Redovisningen av resvanor med förmånscykel visar att 36 % valt bort bilen till förmån för förmånscykeln, i kombination med att resande med kollektivtrafik gått ner något under sommaren 2021. Grundorsaken till att antalet resande med kollektivtrafiken minskat kan vara många, exempelvis pandemin och rädslan för att träffa människor på nära håll. Men också priset eller det vackra vädret kan ligga till grund.

Vi tror också att ju fler umebor som ges enklare möjlighet att föregå med gott exempel vad gäller hållbara resor, desto fler kommer att se detta och vilja göra detsamma. Som en ytterligare åtgärd för att minska biltrafiken och förbättra miljön i enlighet med de antagna klimatmålen föreslår Centerpartiet därför att kommunfullmäktige fattar beslut om att skapa bättre förutsättningar att resa kollektivt till en lägre kostnad. Detta genom att erbjuda kommunanställda att köpa årskort till kollektivtrafiken genom ett bruttolöneavdrag.

Centerpartiet föreslår därför kommunfullmäktige besluta:

att kommunanställda som en personalförmån erbjuds att köpa årskort till kollektivtrafiken genom ett bruttolöneavdrag.

 

Anna-Karin Sjölander
Maja Westling