C-förslag ger fler resursklasser

Tydligare organisation, ökad geografisk bredd och påverkansmöjlighet för vårdnadshavarna, så sammanfattar Ron Mahieu, ledamot i för- och grundskolenämnden nämndens beslut om resursklasser.

I torsdags förra veckan (25 november) tog för- och grundskolenämnden beslut om ärendet "Organisation, systematik och resurshantering avseende tillgängliga lärmiljöer för elever som kan vara i omfattande behov av anpassningar".

Efter förslag från Centerpartiets ledamot i nämnden, Ron Mahieu, beslutade en enig nämnd att ställa sig bakom att fler resursklasser/särskilda undervisningsgrupper tillskapas i kommunen redan under 2022.

- Antalet platser måste ökas generellt. Fler resursklasser och särskilda undervisningsgrupper behöver tillskapas i andra geografiska lägen än bara på Bräntbergsskolan. Det känns bra att hela nämnden ställde sig bakom förslaget, som innebär att vi redan till nästa hösttermin ska ha fler platser runtom i kommunen, säger Ron Mahieu, ledamot i för- och grundskolenämnden.

En annan viktig punkt som Centerpartiet ser i beslutet är att vårdnadshavarna blir mer involverade i processen och har möjlighet att uttrycka önskemål.

- Det är en otroligt viktig frihetsfråga, säger Mahieu.

Mahieu lyfter också den del av beslutet som innebär att nämnden kräver en tydligare uppföljning av beslutet redan under 2022, samt att utbildningsförvaltningen i samverkan med teknik- och fastighetsförvaltningen utreder hur lokalfrågan ska lösas för en kommungemensam resursskola.

- Allt som allt tror jag att det blir klara förbättringar och en tydligare organisation kring resursskolorna i och med beslutet, avslutar Ron Mahieu.