Interpellation: Vad avser Umeå kommun göra för att säkra vintertrafiken till Holmön?

Bild på färjan Helena Elisabeth som trafikerar Holmö-leden

Det är många jular sedan som ”bäst före datumet” för Helena Elisabeth passerades

 

Interpellation inlämnad av Mattias Larsson till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg. Läs den i sin helhet nedan.

Krånglet som råder kring färjetrafiken till Holmön är ju välkänt, inte minst det kompakta ointresse som finns från statens sida att genom Trafikverket ta det ansvar för trafiken som regeringen varit tydlig med att Trafikverket har.

För att försöka komma vidare i frågan så finns det nu en arbetsgrupp med representanter från Stat, Kommun och Region som jobbar med frågan om hur den framtida trafiken skall lösas, men det hjälper ju inte i det korta perspektivet. Där Trafikverkets agerande gör att kommande vinter kommer bli än mer oviss för de boende på Holmön och övriga med behov av att ta sig till och från ön.

Nu senast var det Julmarknaden som ställdes in på grund av att man inte vågade lita på att färjan skulle fungera.

Den situation som nu rådet är givetvis fullständigt oacceptabel, både på kort och på lång sikt. Det långa perspektivet tycker jag ändå känns bra, då det ändå arbetas med frågan. Men hur blir det i vinter? Jag anser att det helt klart är statens ansvar att säkra kommunikationerna till Holmön, men nu vet ju både du och jag att det kommer man inte göra i vinter!

Mina frågor till Hans Lindberg är därför:

  1. Delar du min uppfattning om att det är staten som har ansvaret för att säkerställa kommunikationerna till Holmön?
  2. Då staten kliver ur sitt ansvar så tvingas kommunen kliva in, vad tänker du göra för att möjliggöra kommunikationer under denna vinter?

Mattias Larsson, Centerpartiet