Ökad trygghet i kollektivtrafiken efter Alliansförslag

Nu ska det bli möjligt att på sena kvällar och nätter kliva av bussen mellan två hållplatser. Detta efter att kommunfullmäktige idag beslutat att bifalla en motion från Alliansens gruppledare.

- Det här är en motion vi la 2018 för att öka tryggheten i kollektivtrafiken. Att kunna be busschauffören om att stanna mellan två ordinarie hållplatser är sedan tidigare möjligt i flera andra kommuner och regioner i landet, därför känns det otroligt bra att Umeå inför det nu också, säger Mattias Larsson, gruppledare och motionär.

Arbetet har redan påbörjats inom UKF (Umeå kommunföretag, ansvarig för bla kollektivtrafiken i Umeå) efter att ett Alliansuppdrag på samma tema bifölls under budgetfullmäktige i juni tidigre i år. I deras förslag till genomförande ska arbetet genomföras i två etapper: den första ska starta våren 2022 och täcka in all landsbygdstrafik inom kommunen. Sommaren 2023 är det sedan tänkt att inkludera även stadstrafiken.

Under debatten lyfte Maja Westling problem med de villkor som UKF ställt upp i sitt förslag till genomförande.

- Ett av villkoren säger att det endast ska tillåtas avstigning av en person vid stopp mellan två ordinarie hållplatser. Jag är själv uppväxt på landsbygden och som tonåring åkte vi ofta buss hem sent på kvällen. Att jag och en tjejkompis inte skulle fått kliva av tillsammans mellan två hållplatser känns inte som ett sätt att öka tryggheten. Självklart förstår vi att det handlar om att ingen ska kunna förfölja en, men det bör gå att motverka genom samtal med chauffören vid påstigning, säger Maja Westling, ledamot i kommunfullmäktige.

Alla partier, utom Sverigedemokraterna, röstade för motionens förslag.

Vill du läsa hela motionen finns den här: Skapa ytterligare närhet och trygghet i kollektivtrafiken , 1.1 MB.