klimatet kräver grönare städer!

Pressmeddelande från Centerpartiet nationellt:

Centerpartiet vill se nya satsningar på grönare städer – för fler parker, ökad biologisk mångfald, hållbart resande och mer grön el.

– Det är i städerna många av klimatkrisens effekter kommer att kännas mest. För att vända utvecklingen behövs fler grönområden, mer grön el och nya satsningar på cykling och annat klimatvänligt resande, säger partiledare Annie Lööf.

Läs mer!