Interpellation: När tar tekniska nämnden över fastigheterna vid Forslundagymnasiet?

Interpellation inlämnad av Maja Westling till tekniska nämndens ordförande Christina Bernhardsson. Läs den i sin helhet här nedan.

I juni 2021 ställde Robert Axebro en interpellation till tekniska nämndens dåvarande ordförande, med frågan om när tekniska nämnden kommer att ta över alla fastigheter vid Forslunda. I sitt svar skrev Lena Karlsson Engman att tjänstepersoner från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och tekniska nämnden under det senaste året arbetat med att gå igenom status på fastigheterna, bedöma underhållsbehovet och behov av driftsmedel. Detta arbete skulle bli ett underlag som beskriver framtida gränsdragning, behov av ramjustering samt medel för underhåll som sedan kunde presenteras för nämnderna och kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott efter sommaren.

I tekniska nämndens grunduppdrag står att ”Nämndens uppdrag är att planera, bygga, förvalta och utveckla kommunens infrastruktur och offentliga utomhusmiljöer, fastigheter och IT-system.”.

Att det då ska behövas ett särskilt underlag, framjobbat under vad som verkar vara en väldigt lång tid, som ska presenteras för två nämnder samt ett kommunstyrelseutskott är märkligt. Om det i grunduppdraget tydligt står att nämnden ska förvalta kommunens fastigheter borde nämnda framarbetade underlag inte behövas alls. Att inte följa sitt grunduppdrag är, vad jag förstått, inget som nämnden kan välja att inte göra.

Min fråga till Christina Bernhardsson är därför:

  1. Från vilket datum kommer tekniska nämnden att ta över förvaltningen av fastigheterna vid Forslundagymnasiet och därmed följa sitt grunduppdrag?

Maja Westling, Centerpartiet