Täfteå: Bevara åkermarken som aktivt brukas

Om Täfteås arv som jordbruksby ska kunna bevaras måste vi säga nej till att bygga på åkermark som brukas.

2020 påbörjades arbetet med att ta fram en fördjupad översiktsplan för Täfteå. Bakgrunden var att det fanns många utvecklingsinitiativ och starkt bebyggelsetryck, samtidigt som Täfteå hade en gammal översiktsplan som i princip var genomförd och som nu bara var hindrande för ny utveckling.

Täfteå är en gammal jordbruks- och fiskeby med anor från medeltiden. Det finns närhet till värden som hav, å och vackra landskapsrum samtidigt som det är ett attraktivt läge nära staden.

Centerpartiet tycker att det är positivt att Täfteå nu får den här planen. I plankartan finns flera områden utpekade för nya bostäder och verksamheter, samtidigt som flera viktiga naturområden pekas ut.

-          Men det finns problem. Att området precis väster om Täfteån, som idag är brukad åkermark, utpekas som område för bebyggelse är ett sådant, säger Mattias Larsson, gruppledare och ledamot i planeringsutskottet.

Om Täfteås arv som jordbruksby ska kunna bevaras måste vi säga nej till att bygga på åkermark som brukas.

 

Plankarta Täfteå

Läs mer