Umeå
Centerpartiet lokalt

Skapa levande centrum och mötesplatser i hela kommunen

Vi ha bland annat:

  • Aktivt i olika forum verkat för att Mötesplats Stöcke blir verklighet, vilket bland annat innebär att Stöcke får en hubb med service, externa kontorsplatser, gym, fik och idrottshall för skolan.