Umeå
Centerpartiet lokalt

2017

Här finns de motioner, interpellationer och frågor som lämnades in av våra fullmäktigeledamöter under 2017. Klicka på namnet eller svaret för att komma till Umeå kommuns diariesystem där dokumentet ligger inlagt som pdf (öppnas i ny flik/nytt fönster).

Motioner

Inlämnad av

Namn

Svar

Mattias Larsson, Sven-Olov Edvinsson, Anna-Karin Sjölander, Eric Bergner

Plan för bostadsbyggande i hela Umeå kommun


Anna-Karin Sjölander

Införande av en stadsodlingsnorm

Besvarad

Anna-Karin Sjölander

Huskurage - räddar liv och förebygger våld


Mattias Larsson, Anna-Karin Sjölander

Inför förmånscykel för kommunanställda

Bifall

Mattias Larsson

Fyll kommundelskontoren med verksamhet

Besvarad

Interpellationer

Inlämnad av

Namn

Svar

Sven-Olov Edvinsson,

Mattias Larsson

Umeå kommuns öppenhet och medborgarna

Svar

Mattias Larsson

Planeras för terrorsäkring när Rådhustorget och Vasaplan i Umeå byggs om?

Svar

Mattias Larsson

Kommunens syn på Holmöns utveckling?

Svar

Frågor


Inlämnad av

Namn

Svar


Mattias Larsson

Framtida finansiering av UR-nära

Svar


Anna-Karin Sjölander

Hamnmagasinet

Svar


Anna-Karin Sjölander

Kommunens ambitioner för mottagandet av ensamkommande

Svar