Ge kulturpolitiken större betydelse i kommunens utveckling och planering

Vi har bland annat:

  • Under mandatperioden innehar Centerpartiet vice ordförandeposten i Kulturnämnden

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.