Vännäs
Centerpartiet lokalt

Extra Gruppmöte

Möte för ordinarie ledamöter och ersättare i alla nämnder från de borgerliga partierna i Vännäs.

De nya förutsättningarna för budget 2017 gör att budgetberedningen har kallats in. Vi träffas för att diskutera läget.