Vännäs
Centerpartiet lokalt

Strategisk planering

Nytt ledarskap för Vännäs

Förtroendevalda ur Centerpartiet Vännäs samlas för att diskutera vad ett nytt ledarskap för Vännäs innebär och hur vi ska uppnå det.

Ansvarig: Sofia Blomquist

Processledare: Mattias Larsson